Nume
Parola
Vizualizări: 12334
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) anunţă licitaţia pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a portalului www.serviciilocale.md,
Chisinau, 29 Mai 2012 — Licitaţie nr. 83111755 pentru elaborarea portalului www.serviciilocale.md în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice locale în RM

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)anunţă licitaţia pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a portalului www.serviciilocale.md,unde va fi înglobată informația cu privire la progresele proiectului GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, precum şi resurse pe domeniul dezvoltării regionale şi descentralizării.

Oferta va consta din 2 părţi separate:
- 1-a parte: Oferta tehnică care va corespunde Termenilor de referinţă elaboraţi cu acest scop(pot fi descărcaţi în continuare) şi va include termenele de executare şi predare finală a lucrărilor descrise;
- 2-a parte: Oferta financiară care va conţine o estimare detaliată a lucrărilor descrise în oferta tehnică şi costul total al acestora.

La ofertă se vor anexa:
O scrisoare de însoţire din partea aplicanţilor care să explice pe scurt interesul şi motivarea companiei aplicante;
Descrierea succintă a companiei şi a domeniilorsale de expertiză;
Descrierea experienţei de implementare a unor servicii/contracte similare în ultimii 3 ani (vă rugăm, să evidenţiaţi experienţa de colaborare anterioară cu proiectele de asistenţă tehnică din ţară);
Dovada gradului de calificare a personalului, cu indicarea nivelului de instruire şi a specializării sale în domeniu, experienţei în ani şi certificării în elaborarea acestui tip de lucrări;
Copia certificatului de înregistrare şi alicenţelorexistente;
Copia certificatelor de calitate existente;
Rechizitele bancare (în lei moldoveneşti);
Certificatul privind lipsa impozitelor fața de bugetul de stat;
Datele de contact ale companiei şi persoanelor responsabile pentru aplicaţie (nume, funcţii, telefon, fax, e-mail).

Ofertele se vor analiza în baza următoarelor criterii:
- Capacitatea tehnică şi experienţa anterioară a aplicantului în elaborarea acestui tip de lucrări;
- Termenele propuse de executare şi predare finală a lucrărilor;
- Costul total al ofertei.Toate costurile vor fi calculate în lei moldoveneşti (MDL) la cota 0% TVA.

Limba de întocmire a ofertei: româna sau engleză. Materialele informaţionale, în afara celor solicitate în acest anunţ, anexate adiţional laofertă nu se vor analiza sau lua în consideraţie.

Ofertele se vor depune nu mai tîrziu de 22 iunie 2012, orele 17:00, la adresa biroului GIZ Moldova:
str. Bulgara 31A
Chişinău, MD-2001
În atenţia d-ei Laura Bohanţova
Tel: 222 470, fax: 228 319


Ofertele se vor depune în plicuri sigilate cu indicarea numărului licitaţiei şi aplicarea ştampilei companiei aplicante.
Ataşamente:
5328_ToR ro LB.pdf

Autor: GIZ/Modernizarea serviciilor publice locale in RM

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă