Nume
Parola
Vizualizări: 3611
Cerere de Oferte pentru Selectarea unei companii IT care va elabora pagina web a CNAPSS
Chișinău, 1 August 2022 — CERERE DE OFERTE: 2022.PW.EU.01

Proiect: „Portalul Prestatorilor de Servicii Sociale din Republica Moldova – platforma de informare și promovare a serviciilor sociale de calitate” (Contract de grant Nr. G15204 din 22.04.2022), din sursele Uniunii Europene, co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis (Activitatea A 1.2)

Aria de acțiune: Republica Moldova

Contractor/Beneficiar: Asociația Obștească „Alianța INFONET”, în parteneriat cu Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale (CNAPSS) și de comun acord cu Fundația Soros Moldova.

Contractant: Persoană juridică, rezident al Republicii Moldova

Data publicării anunțului: 1 august 2022

Termenul limită de prezentare a dosarului: 15 august 2022; 23:59

Procedura de achiziție: Licitație publică, Selecție în baza calității și costului

Tipul contractului: Contract de prestări serviciiCONTEXT

Alianța INFONET, în parteneriat cu Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale implementează proiectul „Portalul Prestatorilor de Servicii Sociale din Republica Moldova – platforma de informare și promovare a serviciilor sociale de calitate” (Contract de grant Nr. G15204 din 22.04.2022), din sursele Uniunii Europene, co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

În Republica Moldova sunt 137 prestatori de servicii care oferă 357 servicii sociale (conform datelor CNAPSS la 24.06.2022). În următorii 2 ani, numărul estimat al prestatorilor de servicii sociale ar putea crește la circa 200, iar numărul de servicii sociale prestate – la 450-500.

Proiectul abordează unele provocări și își propune să:

- contribuie la consolidarea capacităților Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale prin dezvoltarea unei noi versiuni a paginii web,
- promoveze acreditarea prestatorilor de servicii sociale și să contribuie la sporirea numărului prestatorilor de servicii sociale acreditați, oferind informație amplă cu privire la întreg procesul de acreditare,
- ofere informație actualizată despre toți prestatorii acreditați de servicii sociale din Republica Moldova, inclusiv a celor privați, care la moment nu există,
- contribuie la promovarea corporativă a prestatorilor de servicii sociale și a serviciilor sociale evaluate și acreditate de către CNAPSS, conform standardelor de calitate,
- orienteze solicitanții de servicii sociale, care vor putea foarte ușor să verifice unde este cel mai apropiat serviciu de domiciliul său și în ce condiții îl pot accesa,
- sensibilizeze comunitățile despre serviciile sociale dezvoltate și potențialii beneficiari,
- sporească gradul de încredere față de autorități.

Din sursele proiectului urmează să fie:

- elaborată o nouă versiune a paginii web a Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale – www.cnapss.gov.md.
- dezvoltat și integrat pe pagina web nou creată Registrul electronic al prestatorilor de servicii sociale acreditate din Republica Moldova, în conformitate cu Legea nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre în baza informației deținute de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, care va fi digitalizată pentru a fi pusă la dispoziția mai multor părți interesate, inclusiv populației Republicii Moldova.

Întru realizarea acestor scopuri, Alianța INFONET, anunță un concurs pentru selectarea unei persoane juridice – companie IT, care va elabora pagina web.DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și financiară.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Termenii de Referință și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: office@infonet.md.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 15 august 2022; 23:59. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Vă rugăm să vă asigurați că ofertele tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri separate, în același timp oferta financiară urmează a fi protejată prin parolă. Parola va fi dezvăluită doar la solicitarea în scris de Alianța INFONET Moldova la etapa de deschidere a ofertelor financiare.

Ofertele vor fi deschise în cadrul unei ședințe publice on-line în data de 16 august 2022, orele 11.00. Companiile care au depus ofertele vor fi anunțate suplimentar, în mod individual, despre datele logistice de conexiune

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de Alianța INFONET sub forma unui e-mail de confirmare. Alianța INFONET este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.DATE DE CONTACT

Pentru întrebări referitoare la Termenii de Referință și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să îl contactați pe Victor Koroli, director de proiect, e-mail: office@infonet.md.

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 8 august 2022, orele 18:00.

Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe pagina anunțului Concursului în cadrul documentului: 2022.PW.EU.01_Întrebări/Răspunsuri până în data de 11 august 2022

Pentru informații suplimentare: https://www.infonet.md/?p=8271