Nume
Parola
Vizualizări: 8484
Concurs pentru elaborarea a trei pagini web și a unei aplicații digitale de notificare | Termen limită 5 aprilie 2020
Chișinău, 28 Martie 2020 — Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea unei companii IT pentru elaborare a trei pagini web și a unui instrument de informare și consultare a cetățenilor în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”.

Proiectul regional „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, implementat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC), în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS) oferă posibilitatea ONG-lor locale și grupurilor de inițiativă locale să-și dezvolte capacitățile în domeniul monitorizării cheltuirii banilor publici în comunitatea lor, să contribuie la sporirea transparenței procesului decizional în comunitate precum și să dezvolte activități de informare a cetățenilor și de încurajare a cetățeniei active.

Proiectul oferă organizațiilor societății civile, Grupurilor de Inițiativă locală și Grupurilor pentru Acțiune locală din raioanele Anenii Noi, Călărași și Strășeni următoarele oportunități: instruiri în domeniul comunicării și dialogului cu APL, transparenței proceselor decizionale și a bunei guvernări, monitorizării cheltuirii banilor publici în comunitate; activități de mentorat pentru organizarea activităților de informare și abilitare a cetățenilor pentru participare civică locală; asistență în dezvoltarea paginilor web a trei comunități pentru informarea cetățenilor pe subiecte de interes public precum și dezvoltarea unui instrument digital de informare și consultare a cetățenilor.

Destinația și scopul dezvoltării a trei pagini web și a unui instrument de informare și consultare a cetățenilor.

Dezvoltarea paginilor web a trei comunități și a unui instrument de informare și consultare a cetățenilor presupune creșterea nivelului de informare și conștientizare a cetățenilor despre rolul de monitor comunitar activ al proceselor decizionale la nivel comunitar, în special privind monitorizării cheltuirii banilor publici.

Cerințele față de serviciile care vor fi contractate sunt descrise în Termenii de referință anexați la acest anunț.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 05 aprilie 2020.

Dosarul poate fi expediat și prim e-mail la adresa: info.aoivc@gmail.com cu titlul „Ofertă pagini web”.

Pentru întrebări și detalii, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail de mai sus sau la numărul de telefon 022 272500.

Nota bene! Doar compania selectată va fi contactată. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.