Nume
Parola

Fă-ți cont de companie/organizație pentru a-ți crește prezența în presă și mediul online

  • 11 237 comunicate de presă
  • 139 instituţii/companii înscrise
  • 329 jurnalişti înscrişi
  • 474 utilizatori înscrişi
Vizualizări: 390
Soroca, 14 Septembrie 2022 — În municipiul Soroca are loc primul atelier practic în domeniul scrierii, monitorizării și evaluării proiectelor de dezvoltare a orașelor-poli de creștere din Regiunea de Dezvoltare Nord. Dedicat membrilor Unităților de implementare a proiectelor (UIP) din cadrul Primăriilor municipiilor Soroca și Edineț, evenimentul are loc în contextul proiectului „Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord”, unul dintre obiectivele căruia este instituționalizarea UIP ale orașelor-poli de creștere Soroca și Edineț.
Vizualizări: 366
Bălți, 8 Septembrie 2022 — Membrii grupului de lucru responsabil pentru elaborarea Programului de accelerare a dezvoltării municipiului Bălți, în calitate de pol de dezvoltare, au pus în discuție versiunea preliminară a Programului, elaborat de către expertul Ghenadie Ivașcenco. Întrunirea a avut loc joi, 8 septembrie 2022, în incinta Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și este a doua ședință de la crearea acestui grup de lucru.

Vizualizări: 363
Fălești, 8 Septembrie 2022 — Specialiști ADR Nord au efectuat vineri, 2 septembrie 2021, două vizite de monitorizare post-implementare în raionul Fălești, unde Agenția a realizat proiectul „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor publice de menire social-culturală”, implementat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) în perioada 2014-2017, și proiectul „Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2”, implementat din sursele FNDR în perioada 2017-2020.

Împreună cu reprezentanții administrațiilor publice locale de nivelurile I și II din raionul Fălești au fost vizitate obiectivele care fac parte din sistemul de alimentare cu apă din râul Prut: stația de pompare din satul Gherman, raionul Ungheni, treapta I, stația de pompare din satul Taxobeni, raionul Fălești, treapta II, și stația de tratare din orașul Fălești.
Vizualizări: 356
Glodeni, 7 Septembrie 2022 — În orașul Glodeni încep lucrările de construcție-montaj a unei noi stații de epurare, de renovare a stației de pompare a apelor uzate și de montare a 3 km de rețele de canalizare. O ședință tehnică privind coordonarea lucrărilor planificate a avut loc marți, 6 septembrie 2022, în incinta Primăriei orașului Glodeni.
Vizualizări: 358
Bălți, 6 Septembrie 2022 — A fost elaborat studiul de prefezabilitate pentru implementarea proiectului „Aprovizionarea cu apă din râul Nistru pentru 33 localități din raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița”, depus de ADR Nord în cadrul Apelului pe listă de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023. Raportul final privind elaborarea studiului de prefezabilitate a fost prezentat marți, 6 septembrie 2022, în incinta ADR Nord.
Vizualizări: 318
6 Septembrie 2022 — Dezvoltarea regională și urbană în RM - prezent și perspective a constituit subiectul unui atelier organizat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru, marți, 06 septembrie a.c.
Vizualizări: 382
1 Septembrie 2022 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Consiliul Raional Nisporeni și „IZODROMGAZ" SRL au semnat astăzi, 01 septembrie, 2022, contractul de antrepriză în cadrul proiectului „ Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a rîului Prut - s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni".
Vizualizări: 688
Edineț, 24 August 2022 — În municipiul Edineț au început activitățile pentru instituționalizarea Unității de implementare a proiectelor (UIP). Este unul dintre obiectivele proiectului „Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord”, implementat de ADR Nord și finanțat de Polish Aid prin intermediul Solidarity Fund PL în Moldova.
Vizualizări: 610
Soroca, 18 August 2022 — În municipiul Soroca au început activitățile pentru instituționalizarea Unității de implementare a proiectelor (UIP). Este unul dintre obiectivele proiectului „Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord”, implementat de ADR Nord și finanțat de Polish Aid prin intermediul Solidarity Fund PL în Moldova.