Nume
Parola

Fă-ți cont de companie/organizație pentru a-ți crește prezența în presă și mediul online

  • 11 675 comunicate de presă
  • 140 instituţii/companii înscrise
  • 329 jurnalişti înscrişi
  • 475 utilizatori înscrişi
Vizualizări: 7499
Bălți, 28 Mai 2012 — Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) din Republica Moldova angajează consultant (timp-complet) cu scopul de a sprijini localitatea selectată în Regiunea Nord a Moldovei la implementarea proiectului în domeniul asigurării cu apă și canalizare şi a acorda suport Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord în modernizarea serviciilor publice locale.

Rezumatul funcţiei:

Consultarea funcţionarilor publici, membrilor consiliului raional, reprezentanţi ai sectorului privat şi organizaţiile societaţii civile în privinţa:

- Planificării participative şi stabilirii bugetului
- Dezvoltării regionale
- Cooperării intercomunale
- Managementlui de proiect
- Parteneriat public-privat
- Achiziții publice
- Monitorizării şi evaluării

Cerinţe

- Studii superioare în una din următoarele specialităţi: inginerie, administraţie publică, drept, management
- Minimum 2 ani de experienţă de muncă relevantă
- Cunoaşterea structurilor administrative şi guvernamentale ale RM
- Operare cu PC
- Cunoaşterea limbilor engleză sau germană
- Permis de conducere valabil
- Abilităţi de comunicare, dorinţă de a lucra eficient şi inovator într-o echipă

Activitatea consultantului se va desfăşura în Regiunea Nord, de aceea sînt salutabile aplicaţiile de la persoanele din nordul Republicii Moldova.
Vizualizări: 6826
România-Ucraina-Republica Moldova, 15 Noiembrie 2011 — Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă în zona de frontieră;

Prioritatea 2: Mediul și pregătirea pentru situații de urgență;

Prioritatea 3: Promovarea activităților People-to-People.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT) din România, în calitate de Autoritate Comună de Management a Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, solicită propuneri de proiecte pentru PRIORITATEA 1: Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră; PRIORITATEA 2: Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi PRIORITATEA 3: Promovarea activităţilor People-to-People, în aria eligibilă a programului, proiecte care vor beneficia de asistență financiară din Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Vizualizări: 10413
Bălți, 23 Septembrie 2011 — Stimați președinți de raioane,
Vă aducem la cunoştinţă că pentru valorificarea surselor financiare (25 milioane lei) alocate din Bugetul de Stat pentru implementarea proiectelor de eficienţă energetică în anul 2011, Ministerul Economiei a iniţiat Programul de implementare a măsurilor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie pentru obiective publice (Planul de Acţiuni se anexează).

În acest scop a fost elaborat Regulamentul Programului menţionat (se anexează) şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică drept instituţie implementatoare a lansat concursul privind implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie pentru obiective publice.
Vizualizări: 6541
Bălți, 16 Septembrie 2011 — Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
Mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri, 8A
Date de contact : tel.
Vizualizări: 6407
Bălți, 15 Septembrie 2011 — Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
Mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri, 8A
Date de contact : tel.
Vizualizări: 7420
Bălți, 12 August 2011 — Agenția de Dezvoltare Regională Nord angajează un prestator de servicii care să elaboreze şi să pună în aplicare un program privind familiarizarea principalilor actori regionali cu procesul de elaborare a studiilor de fezabilitate.

Acest program de informare va fi efectuat în cadrul proiectul „Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova", finanțat din sursele Republicii Cehe.