Nume
Parola

Fă-ți cont de companie/organizație pentru a-ți crește prezența în presă și mediul online

  • 10 888 comunicate de presă
  • 137 instituţii/companii înscrise
  • 329 jurnalişti înscrişi
  • 471 utilizatori înscrişi
Vizualizări: 503
Chișinău, 3 Septembrie 2021 — A apărut nr. 3 (31) / 2021 al Buletinului Informativ „Pro Accesibilitate!
Vizualizări: 1090
Chișinău, 26 August 2021 — A apărut episodul 14 / 2021 (din I sezon) întitulat „Reforma poliției – un pas înainte spre un inspectorat mai incluziv persoanelor cu dizabilități?”

Din sumar:
• care ar fi motivația unei femei polițiste aflată mereu în acțiune,
• de unde ia curaj pentru a depăși infracțiunile grave,
• aspecte despre egalitatea de gen în poliție,
• s-a reușit sau nu, în procesul de reformare a poliției ca inspectoratele să devină mai incluzive, mai adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Vizualizări: 627
Ungheni, 13 August 2021 — 36 participanți și participante, dintre care 16 din localitatea Zagarancea și 20 din Pîrlița, raionul Ungheni, au participat, la 11 august 2021, la o cea de-a doua ședință de consultanță și suport pentru ajustarea strategiilor de dezvoltare a localității la dimensiunea de gen. Evenimentul face parte din proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”.
Vizualizări: 588
Ungheni, 13 August 2021 — 34 participanți și participante, dintre care 20 din localitatea Mănoilești și 14 din Ungheni, au participat, la 9 august 2021, la o ședință de consultanță și suport pentru ajustarea strategiilor de dezvoltare a localității la dimensiunea de gen și dezvoltarea planurilor locale de promovare a egalității de gen. Evenimentul face parte din proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”.
Vizualizări: 479
Ungheni, 9 August 2021 — 28 participanți și participante, dintre care 12 din localitatea Măcărești și 16 din Rădenii Vechi, raionul Ungheni, au participat la 3 august 2021 la o ședință de lucru pentru ajustarea Strategiilor de Dezvoltare a Localității la dimensiunea de gen și dezvoltarea Planurilor Locale de promovare a egalității de gen. Evenimentul face parte din proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”.
Vizualizări: 726
Ungheni, 27 Iulie 2021 — 17 participanți și participante, dintre care șapte din localitatea Zagarancea și 10 din Pîrlița, au participat la data de 26 iulie 2021 la o ședință de consultanță și suport pentru ajustarea Strategiilor de Dezvoltare a Localității la dimensiunea de gen. Evenimentul face parte din proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”.
Vizualizări: 818
Chișinău, 16 Iulie 2021 — Viaţa orașului Sîngera și localităților din componența sa: Revaca și Dobrogea, este, cu siguranță, altfel după realizarea proiectului „CONSORȚIU PENTRU BUNA GUVERNARE”, scopul căruia a fost de a crește gradul de implicare a tinerilor în viața publică prin activități precum ateliere de lucru şi informare, concurs de mini proiecte locale, activități de cunoaștere şi analiză critică a structurii şi activității APL, participare la procesul decizional şi informarea activă a publicului.

Derulat din luna mai curent, cu susținerea financiară a proiectului AGREED - Activarea Reformei Guvernării pentru Îmbunătățirea Dezvoltării- „CONSORȚIU PENTRU BUNA GUVERNARE”, promovează dezvoltarea personală a tinerilor, activismul civic şi dezvoltarea comunității în general.
Vizualizări: 844
Chișinău, 14 Iulie 2021 — Proiectul „Contribuție la monitorizarea implementării a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta din perspectiva persoanelor cu dizabilități” își propune drept scop să contribuie la evaluarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, să ofere informații, în formate accesibile, despre rezultatele reformei și să dezvolte „poduri de comunicare” între autorități și comunitățile persoane cu dizabilități.

Obiectivele proiectului sunt:
O1: Campanie de informare privind rezultatele reformei poliției prin prisma materialelor accesibile și pe canale dedicate ale comunităților persoanelor cu dizabilități.
Vizualizări: 1152
Chișinău, 9 Iulie 2021 — A apărut nr. 2 (30) / 2021 al Buletinului Informativ „Pro Accesibilitate!
Vizualizări: 1094
Chișinău, 8 Iulie 2021 — Alianța INFONET anunță rezultatele intermediare ale campaniei de educație civică și electorală „Incluziunea socială a alegătorilor cu dizabilități între așteptări, bariere, obstacole, declarații, promisiuni, realizări și valori împărtășite”

Scopul proiectului
Sporirea gradului de înțelegere al reprezentanților APL și al concurenților electorali a necesităților speciale ale persoanelor cu deficiențe, creșterea culturii politice și promovarea unui comportament pro-activ în realizarea drepturilor electorale în bază de egalitate.

Obiectivele proiectului
O1: Campanie de informarea a APL privind condițiile de accesibilitate și egalitate în realizarea drepturilor electorale a persoanelor cu deficiențe.