Nume
Parola

Fă-ți cont de companie/organizație pentru a-ți crește prezența în presă și mediul online

  • 11 673 comunicate de presă
  • 140 instituţii/companii înscrise
  • 329 jurnalişti înscrişi
  • 475 utilizatori înscrişi
Vizualizări: 11734
Chisinau, 5 Ianuarie 2017 — Codul fiscal actualizat pentru anul 2017, în limbile română și rusă, completat cu legile de punere în aplicare aferente titlurilor acestuia, va fi livrat de către Publicaţia Periodică ,,Monitorul Fiscal FISC.MD” începând cu data de 10.
Vizualizări: 6041
Chisinau, 6 Decembrie 2016 — Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 se propun la venituri în sumă de 6141657,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 6234451,3 mii lei, cu un deficit în sumă de 92793,9 mii lei.

Primele de asigurare obligatorie de asistență obligatorii, calculate în formă procentuală vor constitui 3448712,0 mii lei, estimate la Cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2017-2019, sau cu o majorare comparativă cu suma aprobată pe anul 2016 în sumă de 282044,1 mii lei.

Vizualizări: 9216
Chisinau, 21 Noiembrie 2016 — Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru 2017, aprobat de Guvern, conţine propuneri de modificare, perfecționare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din obiectivele politicilor fiscale și vamale și politicii de administrare fiscală și vamală pentru anul 2017.

Scopul proiectului de lege este asigurarea încasărilor la buget suficiente și stabile, necesare finanțării cheltuielilor publice, asigurarea unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, edificarea unui stat de orientare socială, asigurarea redistribuirii corecte a veniturilor și solidaritatea socială, îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale, precum și asigurarea echității și stabilității fiscale.
Vizualizări: 9148
Chisinau, 18 Noiembrie 2016 — Un proiect de lege ce are drept scop perfecționarea normelor salariale, diminuarea plăților salariale neformale și sporirea protecției sociale ale salariaților din sectorul real al economiei, a fost aprobat de Parlament în lectura a doua.

Principala prevedere a proiectului se referă la posibilitatea ca în baza cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, salariile de funcție să fie diferențiate în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și competență a salariatului, precum și de gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile executate și complexitatea lor.
Vizualizări: 6603
Chisinau, 17 Noiembrie 2016 — Agentul economic autorizat este în drept să solicite prelungirea termenului de plată a drepturilor de import, indiferent de acordarea scutirilor, facilităţilor sau altor amânări acordate de către organul vamal în procesul de vămuire.

Procedurile de implementare a mecanismului de acordare a amânării sau prelungirii termenului de plată a dreptului de import prevăzute în Codul Vamal în condiţiile de constituire a garanţiilor de către agenţii economici titulari ai statului de agent economic autorizat (AEO) au fost aprobate de către cabinetul de miniştri.
Vizualizări: 9196
Chisinau, 15 Noiembrie 2016 — Pe agenda parlamentului se află în proces de examinare un proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, și anume Legea privind birourile istoriilor de credit (BIC), Codul contravențional, Codul penal, Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

În cadruldezbaterilor acestui proiect de lege în ședință de guvern în septembrie 2016 s-a menționat, că modificările și completările în cauză, elaborate cu asistența consultativă a Corporației Financiare Internaționale, urmăresc obiectivul de a consolida cadrul legal național referitor la formarea, prelucrarea, stocarea și păstrarea de către BIC a informației, ce caracterizează respectarea de către debitori a obligațiilor, asumate prin contractele de credit.
Vizualizări: 6141
chisinau, 3 Noiembrie 2016 — Orașele Cahul, Edineț, Hîncești, Orhei, Soroca, Strășeni, Ceadîr-Lunga și Ungheni au obținut statutul de municipiu, după ce proiectul respectiv a fost votat în lectură finală de Parlament.

Potrivit proiectului de lege, acordarea noului statut este dictată de necesitatea soluționării unui șir de probleme de ordin socio-economic, urbanistic și de dezvoltare teritorială.
Vizualizări: 8933
Chisinau, 27 Octombrie 2016 — Всемирный банк представил свой 14-й рейтинг комфортности ведения бизнеса – Doing Business 2017.

За последний год Молдова поднялась на три строчки, заняв 44-е место из 190 в совокупном рейтинге благоприятности ведения бизнеса.
Vizualizări: 5835
Chisinau, 27 Octombrie 2016 — Guvernul a aprobat în şedinţa sa de miercuri un proiect de lege ce prevede introducerea unei noi categorii de beneficiari de alocaţii nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat.

Astfel, soţia/soţul sau mama/tatăl persoanelor decorate post-mortem cu Ordinul Republicii sau cu ordinul Ştefan cel Mare vor beneficia de îndemnizaţie lunară în valoare de 500 de lei.
Vizualizări: 9042
Chisinau, 26 Octombrie 2016 — Национальное бюро статистики подготовило проект поправок в Кодекс о правонарушениях, которые предусматривают изменение санкций за непредставление в установленный срок или сообщение недостоверных статистических сведений полномочным органам.

Ведомство предлагает значительно увеличить штрафы, а также разграничить нарушителей по трем категориям.