Nume
Parola

Fă-ți cont de companie/organizație pentru a-ți crește prezența în presă și mediul online

  • 11 577 comunicate de presă
  • 140 instituţii/companii înscrise
  • 329 jurnalişti înscrişi
  • 475 utilizatori înscrişi
Vizualizări: 5297
Chişinău, 9 Aprilie 2010 — SOLUŢII NOI DE PRELUCRARE A DEŞEURILOR VINICOLE

Omenirea în prezent se confruntă cu o problemă importantă, cum ar fi problema poluării mediul ambiant, inclusiv prin intermediul gestionării incorecte şi inadecvate a deşeurilor. În Republica Moldova deşeurile vor fi o sursă importantă de poluare a mediului ambiant atât timp cât nu se vor întreprinde măsuri concrete în stabilirea unui management adecvat al deşeurilor, prin crearea unui cadru legislativ, normativ şi tehnic în corespundere cu principiile directivelor UE.
Vizualizări: 4780
Chişinău, 9 Aprilie 2010 — Dacă aveţi produse, servicii, invenţii, inovaţii şi tehnologii, care necesită a fi promovate pe piaţa Republicii Moldova, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei aduce la cunoştinţă persoanelor interesate - agenţi economici că începând cu a.2009 oferă servicii publicitare contra plată pe paginile Buletinului informativ-analitic „INNOVIEWS”.

Vizualizări: 5398
31 Martie 2010 — MECANIZAREA AGRICULTURII. MAŞINĂ DE STROPIT CU RAMPĂ

Este bine cunoscut faptul, că la ora actuală dezvoltarea durabilă a oricărei ţări depinde în mare măsură de implementarea masivă a realizărilor din domeniul ştiinţei şi inovării în circuitul economic.
Vizualizări: 4571
31 Martie 2010 — ACUM AVEM LA ÎNDEMÂNĂ SOLUŢIA OFERITĂ DE INSTITUTUL DE CHIMIE AL AŞM

Odată cu dezvoltarea sectorului materialelor de construcţie sporesc şi exigenţele faţă de calitatea acestora. Institutul de Chimie al A.
Vizualizări: 4603
31 Martie 2010 — Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2011

în cadrul următoarelor direcţii strategice:

• Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.
• Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.
Vizualizări: 5202
26 Martie 2010 — AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC a ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ANUNŢĂ CONCURSUL ,,CEL MAI BUN PLAN DE AFACERI INOVAŢIONAL”

Scopul de bază al concursului este impulsionarea, stimularea şi dezvoltarea culturii şi spiritului antreprenorial în rândul populaţiei active, în special în rândul tineretului, încurajarea creării noilor întreprinderi inovaţionale, susţinerea spiritului managerial şi promovarea antreprenoriatului ca oportunitate de creştere economică în Republica Moldova.

La Concurs pot participa studenţi, masteranzi şi doctoranzi, cercetători ai instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi alte persoane, care vor prezenta planuri de afaceri bine argumentate.
Vizualizări: 4890
Chisinau, 4 Martie 2010 — Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă Concursul republican "CEL MAI BUN ELEV INOVATOR”,ediţia a III-a
Scopul concursului este susţinerea şi stimularea ideilor inventive şi creative ale elevilor.
Câştigătorii vor beneficia de premii băneşti:
1 premiu în valoare de 3000 lei pentru locul I,
2 premii a cîte 2000 lei pentru locul II şi
3 premii a cîte 1000 lei pentru locul III.