Nume
Parola
Vizualizări: 4246
Comunicat de presă
Chișinău, 15 Mai 2017 — Avocatul Poporului a contestat la Curtea Constituțională prevederile legislației naționale prin care mai multor categorii de salariați le este interzis să participe la grevă. Limitarea instituită prin legislația în vigoare a dreptului de a participa la grevă unor categorii de salariaţi este excesivă, contravine articolului 45 din Legea supremă, dar și art. 6, paragraful 4 al Cartei Sociale Europene Revizuite, susține Ombudsmanul.

Alin.(2) al art.369 din Codul muncii include o listă de categorii de salariați din diferite domenii de activitate care nu pot exercita efectiv dreptul de a participa la grevă (personalul medico-sanitar din spitale și serviciile de asistenţă medicală urgentă; salariaţii din sistemele de alimentare cu energie și apă; salariaţii din sistemul de telecomunicaţii; salariaţii serviciilor de dirijare a traficului aerian; persoanele cu funcţie de răspundere din autorităţile publice centrale; colaboratorii organelor ce asigură ordinea publică, ordinea de drept și securitatea statului, judecătorii instanţelor judecătorești, salariaţii din unităţile militare, organizaţiile sau instituţiile Forţelor Armate; salariaţii din unităţile cu flux continuu; salariaţii din unităţile care fabrică producţie pentru necesităţile de apărare a ţării).

În temeiul articolului 369 din Codul muncii, Guvernul a aprobat, prin Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 11.06.2004, Nomenclatorul unităţilor, sectoarelor şi serviciilor ai căror salariaţi nu pot participa la grevă. Totodată prevederile alin.(2) şi (3) al art. 21 din Codul transportului feroviar restrîng dreptul salariaţilor din domeniul transportului feroviar de a participa la grevă. Mai mult, salariaţii sînt sancţionați disciplinar de către angajator pentru participare la grevă.

În opinia Avocatului Poporului, normele contestate au o formulare de interdicţie absolută și afectează însăși substanţa dreptului la grevă. Interdicția legală a dreptului la grevă în toate sectoarele menționate mai sus, fără deosebire de funcție, nu poate fi considerată proporțională și necesară într-o societate democratică, ea contravine spiritului apărării şi promovării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, afirmă Avocatul Poporului.

Ombudsmanul mai notează în sesizarea la Curtea Constituțională că și Comitetul European pentru drepturile sociale, în Raportul și concluziile sale pentru anul 2014, a atenționat că legislația Republicii Moldova cu privire la interdicția de a participa la grevă a unor categorii de salariați contravine prevederilor art. 6 alin. (4) din Carta Socială Europeană Revizuită.

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională la acest subiect urmare a adresărilor petiţionarilor, dar şi a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Republica Moldova, care şi-au exprimat indignarea în legătură cu limitarea excesivă instituită prin legislația în vigoare a dreptului de a participa la grevă a unor categorii de salariaţi.

Sesizarea poate fi găsită aici:
http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=621&l=ro


Secția promovarea drepturilor omului, relații internaționale și comunicare
Oficiul Avocatului Poporului
Tel.: 022 23-48-00