Nume
Parola
Vizualizări: 4353
Comunicat de presă
Chișinău, 13 Mai 2017 — Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu pe marginea semnalelor din presă privind iradierea unor pacienți cu raze „X în timpul investigațiilor din cauza aparatului vechi, fără de autorizație de funcționare, folosit de medici (http://www.e-sanatate.md/News/6983/pacienti-iradiati-la-spitalul-din-balti-cu-aparatul-roengen-procuratura-investigheaza-cazul).
Problema utilizării dispozitivelor medicale învechite care prezenta pericol pentru sănătatea pacienților a fost abordată de către Ombudsman în Raportul cu privire la respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016 (http://ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/raport2016_romana.docxdef_1.pdf, paginile 47-48).

Chestiunea a fost examinată sub aspectul respectării condițiilor necesare pentru acreditarea instituției și a conformității echipamentelor medicale existente în instituțiile sanitare din Moldova.

Astfel, în Raport se menționează că, potrivit Dispoziţiei nr. 38-d din 29.01.2016 a Ministerului Sănătăţii adoptate în scopul asigurării implementării Ordinului ministrului Sănătății nr.1019 din 29.12.201548, în perioada februarie-aprilie 2016, dispozitivele medicale urmau să fie supuse procesului de verificare periodică, puse în funcţiune şi aflate în utilizare la acel moment în cinci instituţii
medicale.
Avocatul Poporului a constatat unele deficiențe în asigurarea verificărilor periodice a dispozitivelor medicale de către instituțiile medicale. Cheltuielile pentru efectuarea acestei proceduri revin instituțiilor medicale, care sunt obligate să planifice resursele financiare necesare în bugetul anual al instituţiei. Resursele financiare disponibile sunt însă limitate, motiv din care în mod prioritar sunt planificate cheltuieli pentru procurarea consumabilelor. Totodată manageri ai instituţiilor medico-sanitare publice au invocat și unele deficiențe în implementarea actelor normative specificate, cum ar fi insuficiența timpului necesar pentru verificare de către reprezentanții Organismului de
Evaluare a Conformităţii ÎCS„TRANS-STANDART” SRL.

Avocatul Poporului a recomandat Ministerului Sănătății să examineze minuțios factorii care împiedică realizarea efectivă a procesului de verificare metrologică a dispozitivelor medicale aflate în dotarea instituțiilor medicale și elaborarea reglementărilor legale care ar facilita acest proces. Având în vedere angajamentele Republicii Moldova stabilite prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, se impune respectarea cadrului normativ din domeniul dispozitivelor medicale, a principiilor și recomandărilor internaționale și europene aplicabile acestui domeniu, pentru a asigura funcţionarea eficientă a sistemului de sănătate, prin punerea la dispoziţia cetăţenilor a unor dispozitive medicale
sigure şi inofensive.

În Raport se mai subliniază că un rol aparte în îmbunătățirea calităţii serviciilor acordate populaţiei de către unităţile medico-sanitare şi farmaceutice îi revine procesului de evaluare și acreditare a instituțiilor medico-sanitare publice și farmaceutice. Organizarea și desfășurarea acestui proces, precum și elaborarea criteriilor de evaluare şi standardelor de acreditare sunt puse în sarcina Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate. Avocatul Poporului consideră imperios necesară revizuirea criteriilor actuale de evaluare a instituțiilor medico-sanitare din perspectiva drepturilor omului. Totodată, recomandă Ministerului Sănătății includerea în lista experților pentru evaluare a specialiștilor din cadrul instituției naționale de promovare și protejare a drepturilor omului, care ar facilita acest proces.

În contextul accidentului tragic de la Spitalul municipal din Bălți, Avocatul Poporului va sesiza repetat Ministerul Sănătății privitor la necesitatea de a revizui cadrul normativ cu privire la verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în dotarea instituţiilor medicale. Ombudsmanul își va reitera de asemenea recomandarea Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate de a revizui criteriile de evaluare și acreditare a instituțiilor medico-sanitare sub aspectul respectării drepturilor omului.


Secția promovarea drepturilor omului, relații internaționale și comunicare
Oficiul Avocatului Poporului
Tel.: 022 23 48 00