Nume
Parola
Vizualizări: 4867
INVITAȚIE DE PRESĂ
Chișinău, 26 Aprilie 2017 — Pe data de 27 aprilie curent, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bănărescu, organizează o ședința tehnică de prezentare a Raportului privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2016. Raportul a fost elaborat cu suportul UNICEF și, pentru prima dată, va fi prezentat public separat de raportul anual al Oficiului Avocatului Poporului.
La eveniment, organizat de asemenea cu suportul UNICEF Moldova, sunt așteptați reprezentanți ai autorităților publice de resort, ai societății civile, ai partenerilor externi ai Oficiului Avocatului Poporului. Textul Raportului poate fi găsit accesînd link-ul http://ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/rezumat_raport_copii_1_0.pdf
Evenimentul va avea loc pe data de 27 aprilie 2017, începând cu ora 10.00, în Sala de conferințe a Jazz-Hotel, din mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 72.

Secția promovarea drepturilor
omului, relații internaționale și comunicare
tel: 022234084 sau 060002656; 060002659