Nume
Parola
Vizualizări: 4160
INVITAȚIE DE PRESĂ
Chișinău, 11 Aprilie 2017 — Stimaţi reprezentanţi ai mass-media,
Vă invităm la prezentarea publică a Raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2016 (textul Raportului poate fi accesat pe pagina web a instituţiei ombudsman.md http://ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/raport2016_romana.docxdef_1.pdf).
Evenimentul va avea loc pe 12 aprilie curent, în sala de conferințe a Hotelului Jolly Alon, strada Maria Cibotari 37, cu începere de la ora 10.00.
La masa rotundă vor fi făcute publice constatările Avocaților Poporului privind starea de lucruri în domeniul respectării drepturilor omului în ţara noastră, gradul de realizare a angajamentelor asumate de Republica Moldova, prin aderarea la mecanismele internaționale în domeniul drepturilor omului. Ombudsmanii și funcționarii Oficiului Avocatului Poporului vor evidenţia problemele majore din sfera dată și recomandările avansate pentru îmbunătățirea situației în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în Republica Moldova.
La eveniment sunt așteptați deputați, reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai societății civile și parteneri internaționali.

Secția promovarea drepturilor omului, relații internaționale și comunicare
Oficiul Avocatului Poporului
Tel.: 022 23 48 00