Nume
Parola
Vizualizări: 4070
Comunicat de presă
Chișinău, 31 Martie 2017 — Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, și membrii Consiliului de experți de pe lîngă Oficiul Avocatului Poporului solicită primarului general al capitalei să asigure adaptarea rezonabilă, conform necesităților persoanelor cu dizabilități, a străzii Mihail Sadoveanu, aflată în proces de reconstrucție. În caz de ignorare a acestei recomandări, Ombudsmanul își rezervă dreptul de a acționa Primăria municipiului Chișinău în judecată.

Într-un demers expediat primarului general al municipiului Chișinău se menționează că Avocatul Poporului și Consiliul de experți pentru monitorizarea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități din cadrul Oficiului Avocatului Poporului monitorizează lucrările de reconstrucție a unor străzi din capitală pentru evaluarea acestora din punct de vedere al accesibilităţii infrastructurii și adaptării la necesitățile persoanelor cu dizabilități. Urmare a acestei monitorizări au fost constatate mai multe abateri de la normele prevăzute în Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Codul practic în construcții CP C.01.02-2014, Normativul în construcții NCM C.01.06-2014 ,,Cerinţe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea şi accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi” și Recomandările CP D.02.11-2014 privind proiectarea străzilor străzilor și drumurilor din localitățile urbane și rurale.
În particular, Avocatul Poporului și membrii Consiliului de experți se referă la devierile atestate în procesul de reconstrucție a străzii Mihail Sadoveanu din Chișinău, (regiunea complexului Palmira). Astfel, s-a stabilit că stațiile de așteptare și locurile de parcare sunt în mare parte îngrădite cu borduri înalte, fără a fi prevăzute segmente adaptate la necesitatea utilizatorilor de cărucioare rulante. De asemenea, pe trotuarele din preajma trecerilor de pietoni și la stațiile de așteptare nu este asigurată marcarea prin pavaj tactil, iar elemente de avertizare preventivă în general nu există. În parcări nu sunt prevăzute locuri adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități, care să fie marcate corespunzător.
În mesaj se reiterează că autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația directă de a contribui la asigurarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități pentru a preveni și elimina discriminarea acestora în societate, obligații ce reies expres din prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, dar și din Legea nr. 60 din 30 martie 2012 și Legea nr. 121 din 2012 privind asigurarea egalității.
Mai mult, art. 26 al Legii nr. 60 prevede că „persoanele cu funcţii de răspundere, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile indiferent de forma de proprietate, care nu îndeplinesc prevederile prezentei legi în ceea ce priveşte eliminarea barierelor existente şi amenajarea adecvată, conform normativelor în vigoare, a clădirilor, instalaţiilor şi încăperilor, inclusiv a celor de locuit, a mijloacelor de transport în comun, a mijloacelor de informare şi de telecomunicaţii, a obiectivelor culturale, turistice, a complexelor (sălilor) sportive şi a altor obiecte ale infrastructurii sociale pentru a asigura accesul la ele şi utilizarea lor de către persoanele cu dizabilităţi ,,poartă răspundere în conformitate cu Codul contravenţional”.
Totodată, Codul contravențional prevede posibilitatea atragerii la răspundere pentru faptele ce țin de „discriminarea persoanelor cu dizabilități privind accesul la serviciile şi bunurile disponibile publicului” (Articolul 711). Același document în articolul 177 (1) prevede sancțiuni și pentru ” i) vizarea şi aprobarea documentaţiei de proiect, de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi autorizarea construcţiilor, lucrărilor de modernizare, de modificare, de transformare, de consolidare şi de reparaţie a construcţiilor cu încălcarea legislaţiei în vigoare sau a documentelor normative;”, ,,k) recepţionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale sau exploatarea acesteia fără receptive;”. Alin.(2) al art. 177 Cod contravențional prevede sancțiuni pentru ,,i1) neasigurarea amenajării adecvate, conform normativelor în vigoare, a clădirilor, instalaţiilor și încăperilor, inclusiv a celor de locuit, pentru a asigura accesul şi folosirea lor de către persoanele cu dizabilităţi”.
În demers se mai amintește că în anul 2014 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a aprobat noi normative de stat în construcţie: CP C.01.02-2014 „Proiectarea clădirilor și construcțiilor cu considerarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Prevederi generale” și NCM C.01.06 – 2014„Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități”. Potrivit reglementărilor noi, se impune efectuarea măsurilor de acomodare rezonabilă a infrastructurii sociale la nivelul jurisdicției teritoriale, ținîndu-se cont în exclusivitate de prevederile acestor normative, care ar asigura eficiența și siguranța utilizării acestor adaptări de către persoanele cu dizabilități.
În mesaj se mai amintește de faptul că „imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului, ignorarea intenționată de către persoana cu funcție de răspundere a sesizării și neîndeplinirea recomandărilor date de Avocatul Poporului, împiedicarea sub orice altă formă a activității acestuia se sancționează”. (Codul contravențional, Articolul 320. Imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului).
În baza celor menționate, Avocatul Poporului și membrii Consiliului de experți recomandă primarului general al capitalei să elimine în regim de urgență încălcările depistate și specificate în acest demers, iar Inspecţia de Stat în Construcţii să verifice acest obiectiv pentru a întocmi prescripții pe marginea acestui caz.
În caz de ignorare a prezentelor recomandări, în temeiul prevederilor legislației naționale, Avocatul Poporului își rezervă dreptul de a înainta o acțiune în instanța de judecată în vederea asigurării implementării prevederilor legislației naționale sus-numite și pentru a asigura respectarea dreptului persoanelor cu dizabilități la un mediu social accesibil și fără bariere.
2017 03 30