Nume
Parola
Vizualizări: 3856
Avocatul Poporului - îngrijorat de scumpirile de ultimă oră la servicile medicale
Chișinău, 22 Februarie 2017 — Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, s-a sesizat din oficiu în legătură cu scumpirea serviciilor medicale. Instituția Ombudsmanului va iniția o investigație în acest scop, urmînd a fi stabilită măsura în care au fost justificate aceste majorări de prețuri, pe tipuri de servicii, și pe cît s-a ținut cont de coraportul preț/venituri ale persoanelor.
Ombudsmanul consideră că aceste scumpiri vor afecta considerabil realizarea dreptului la ocrotirea sănătății nu doar a persoanelor care nu au poliță de asigurare medicală, dar și a celor care dispun de ea. Și asta pentru că au fost majorate esențial și tarifele la servicii medicale, investigații medicale care nu intră în polița de asigurări medicale obligatorii.
Asistența medicală va deveni un lux nepermis pentru mii de cetățeni din categoriile social vulnerabile, iar reducerea accesului la servicii medicale va conduce la sporirea morbidității și martalității, consideră Ombudsmanul, amintind de faptul că și fără aceste scumpiri multe persoane nu se adresau la medic din lipsă de bani sau din cauza corupției în sistemul de sănătate. Și asta deoarece pensia medie lunară nu acoperă minimul de existență pentru pensionari, iar salariul minim pe țară stabilit nu acoperă minimul de existență calculat semestrial. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în I semestrul al anului 2016 minimul de existenţă în Republica Moldova a fost de 1813,7 lei, iar salariul minim lunar - de 2 100 lei.
Aceste scumpiri vin după constatările Studiului ,,Percepţii asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, realizat în anul trecut, la comanda Oficiului Avocatului Poporului (http://ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/ro-raport_do_final_pentru_tipar.pdf), potrivit cărora accesul la serviciile medicale se află în topul problemelor legate de respectarea drepturilor omului. 61 la sută dintre respondenţi sunt de părere că dreptul la sănătate este cel mai încălcat drept, care necesită o atenţie sporită din partea societăţii în Moldova. În opinia a 62% din respondenţi, statul deloc sau în mică măsură asigură accesul egal la serviciile medicale.
Ombudsmanul nu exclude necesitatea adaptării prețurilor la realitățile de ultimă oră, dar ține să atenționeze autoritățile că aceste măsuri urmează a fi aplicate în asemenea manieră încît să nu afecteze în mod dramatic realizarea drepturilor persoanelor la serviciile medicale.Secția promovarea drepturilor omului,
relații internaționale și comunicare
022 23 40 84