Nume
Parola
Vizualizări: 5703
Avocatul copilului condamnă orice manifestări de intoleranță, discriminare și instigare la ură
Chisinau, 8 Februarie 2017 — Comunicat de presă

Avocatul copilului condamnă orice manifestări de intoleranță, discriminare și instigare la ură

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bănărescu: Copiii cu dizabilităţi mentale și/sau motorii au dreptul la educaţie calitativă, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii.

Despre aceasta se menționează în concluziile depuse de Ombudsman în cadrul ședinței de judecată într-un dosar privind instigarea la discriminare faţă de copiii cu dizabilităţi mentale şi/sau motorii, în accesul la educaţie incluzivă.

Cu o petiție pe acest subiect la Oficiul Avocatului Poporului s-a adresat directorului executiv al A.O. „Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi”, Vitalie Meşter, solicitînd intervenirea Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului în procesul civil care se află pe rol la Judecătoria sect. Centru (dosar nr. 2-991/2016), cu Concluzie, în temeiul alin. (3) art. 25 din Legea nr. 52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), în vederea apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor copiilor cu dizabilităţi din Republica Moldova.

Centrului de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi a acționat în judecată ziarul Făclia S.R.L. şi pe Vitalie Pastuh-Cubolteanu pentru publicarea pe 01.04.2016, în ediţia nr. 13 a acestui ziar a articolului „Diversiunea incluziunii handicapaţilor”. Reclamantul consideră că, prin publicarea acestui articol, autorul articolului, Vitalie Pastuh-Cubolteanu, manifestă o atitudine intolerantă şi chiar agresivă faţă de copiii cu dizabilităţi mentale şi motorii pronunţate, care au fost integraţi în instituţii de învăţămînt.

Mai mult, în articolul menţionat autorul tratează copiii cu dizabilităţi mentale într-un mod cinic, aceştia fiind numiţi ofensator „handicapaţi, infirmi, bieţi novici, nefericiţii cu handicapat serios”. Autorul articolului din presă atribuie copiilor cu dizabilităţi mentale un rol distructiv în dezvoltarea învăţămîntului, afirmînd că „dacă această categorie de copii ar frecventa şcolile obişnuite, ar crea o serie de dezavantaje pentru ceilalţi copii şi pentru cadrele didactice”.

Autorul materialului din Făclia susține de asemenea că educaţia incluzivă ar fi un act planificat împotriva ţării, iar persoanele care au iniţiat implementarea programului de educaţie incluzivă au fost numiţi de către autor: „mercenari cinici, lipsiţi de patriotism”, „mercenarii infirmizării şcolii şi viitorului ţării”, „comandoul de invalidizare a învăţămîntului”.

Analizînd circumstațele de fapt și de drept ale cazului, Avocatul Copilului a acceptat intervenirea în dosarul respectiv pentru depunerea de concluzii, opinia exprimată fiind că, prin îndemnul de a exclude copiii cu dizabilităţi mentale şi motorii din sistemul de educaţie incluzivă, în cauza descrisă supra există prezumţia de instigare la discriminare.

Ombudsmanul copilului consideră că autorul, Vitalie Pastuh-Cubolteanu, prin publicarea articolului „Diversiunea incluziunii handicapaţilor”, a făcut un îndemn public de excludere a copiilor cu dizabilităţi mentale şi motorii din sistemul de educaţie incluzivă și acest mesaj poate fi apreciat ca unul de instigare la discriminare.

Apreciez importanța dreptului la exprimare liberă pentru funcționarea democratică a oricărei societăți. Respectarea acestui drept este o condiție necesară pentru ca vocea cetățenilor să fie auzită, iar ideile să fie discutate și examinate critic în spațiul public. În același timp, însă, toate democrațiile limitează sau interzic anumite tipuri de discursuri, considerate a fi dăunătoare sau periculoase, se menționează în Concluziile depuse de către Avocatul Copilului.

Ombudsmanul mai notează că potrivit Legii nr. 64 din 23.04.2014 cu privire la libertatea de exprimare, garanţiile privind libertatea de exprimare nu se extind asupra discursurilor care incită la ură sau la violenţă. În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare, discursul care incită la ură este orice formă de exprimare care provoacă, propagă, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranţă.

Discursul instigator la ură este o manifestare asociată unor fenomene conexe precum: intoleranţa, discriminarea, excluziunea socială a unor persoane aparținînd unor grupuri sau chiar asupra grupurilor, folosirea unor stereotipuri sau prejudecăţi.

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului mai subliniază că copiii cu dizabilităţi mentale și/sau motorii au dreptul la educaţie calitativă, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii.

Este inadmisibilă tolerarea și promovarea în spațiul public a ideii că minorii vizați reprezintă o „barieră” pentru ceilalţi copii, și nu trebuie să frecventeze școlile ”normale”. Acest fapt plasează copiii cu dizabilități în inferioritate și promovează ideea că ei sunt inutili, la fel răspândește intoleranța și ura în societate față de aceștia și promovează ideea inacceptării lor în societate, care în consecință duce la segregarea copiilor în comunitate, susține Maia Bănărescu.

Ombudsmanul copilului mai precizează că diversitatea este un fenomen firesc, iar persoanele/copiii cu dizabilități sunt o parte a diversității umane și, chiar dacă întîmpină anumite bariere în exercitarea drepturilor sale, sunt egali în drepturi cu ceilalți membri ai societății.

Copiii cu dizabilităţi mentale şi/sau motorii au aceleaşi drepturi ca şi ceilalți copii, iar prin ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi și Convenției cu privire la drepturile copilului, Republica Moldova şi-a asumat obligaţia de a proteja această categorie de copii se mai spune în Concluzia depusă de către Maia Bănărescu.

Ombudsmanul a reiterat importanța eliminării din societate a fenomenului intoleranței, discriminării și instigării la discriminare și a pledat pentru investigarea minuțioasă și complexă a acestei cauze din perspectiva respectării și protejării drepturilor copiilor cu dizabilități. Potrivit Avocatului Poporului, mesajul promovat prin articolul publicat în ziarul Făclia poate avea un impact nefast asupra unui grup de copii/persoane cu dizabilități și atentează la drepturile acestora.
2017-02-08