Nume
Parola
Vizualizări: 3931
Avocatul Poporului mediator în problema administrării neautorizate a poligonului de depozitare a deșeurilor din preajma comunei Bubuieci
Chisinau, 3 Februarie 2017 — Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu din presă în problema gestionării poligonului de deșeuri din preajma comunei Bubuieci. În scopul soluționării problemei, Oficiul Avocatului Poporului a organizat la 3 februarie 2017 o ședință de lucru cu participarea actorilor de decizie.
Problema gestionării poligonului de deșeuri din preajma comunei Bubuieci este abordată de Avocatul Poporului sub aspectul respectării dreptului omului la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat din punct de vedere ecologic. Situația creată la Bubuieci vizează și dreptul persoanei „la respectul vieţii sale private şi familiale şi al domiciliului”, ceea ce implică dreptul de a trăi într-un mediu sănătos, fără ca persoana să fie lipsită de posibilitatea de a se bucura de liniştea domiciliului său.
Participanții la ședință l-au informat pe Avocatul Poporului despre rezultatul controalelor ecologice. Ministerul Mediului a stabilit că în perioada anilor 2010-2015 și în primele nouă luni ale anului 2016, concentrația maximă a poluanților monitorizați a depășit norma sanitară. Centrul Național de Sănătate Publică a verificat calitatea apei din fîntînile de mină amplasate pe teritoriul com. Bubuieci, mun. Chişinău și a constatat nivelul sporit de neconformitate a calităţii apei la parametrii sanitaro-chimici, inclusiv după conţinutul de nitraţi şi reziduu sec. Numărul de persoane afectate de cancer a sporit de la 57 cazuri în anul 2013 pînă la 84 cazuri în anul 2015.
Ombudsmanul a consultat opinia factorilor de decizie care s-au expus asupra potențialelor soluții pentru eliminarea problemei. Majoritatea participanților s-au pronunțat pentru redeschiderea poligonului de depozitare a deşeurilor menajere de la Țînțăreni, care, potrivit autorităților, este unicul poligon ce corespunde tuturor standardelor sanitare și de securitate a mediului și, în prezent, nu este utilizat la capacitate maximă.
Avocatul Poporului a solicitat autorităților competente să transmită Oficiul Avocatului Poporului în scris propunerile/soluțiile expuse în cadrul ședinței, precum și alte posibile modalități de rezolvare a problemei. Informația solicitată urmează a fi prezentată în cel mai scurt termen, după care Ombudsmanul va veni cu recomandările de rigoare către Guvern.
La ședință au participat reprezentanți din cadrul Ministerului Mediului, Cancelariei de Stat, Centrului Național de Sănătate Publică Chișinău, Primăriei mun. Chișinău, Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului mun. Chișinău, Agenției Ecologice Chișinău, Inspectoratului Ecologic de Stat, Întreprinderii Municipale Regia “Autosalubritate” și Primăriei com. Bubuieci.
Avocatul Poporului va interveni în calitate de mediator și în virtutea atribuției prevăzute de Legea nr. 52, în articolul 22 de a acționa din oficiu ”în cazul în care dispune de informaţii privind încălcarea în masă sau gravă a drepturilor şi libertăţilor omului, în cazurile de o importanţă socială deosebită sau în cazul în care este necesară apărarea intereselor unor persoane care nu pot folosi de sine stătător mijloacele juridice de apărare”.