Nume
Parola
Vizualizări: 3980
INVITAȚIE DE PRESĂ
Chișinău, 2 Februarie 2017 — Oficiul Avocatului Poporului organizează o ședință de lucru în problema administrării neautorizate a poligonului de depozitare a deșeurilor din preajma comunei Bubuieci.
Problema în cauză a intrat în atenția Instituției Ombudsmanului ca urmare a semnalelor apărute în presă și este abordată de Avocatul Poporului sub aspectul respectării dreptului omului la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat din punct de vedere ecologic.

Problema vizată urmează a fi examinată și din punctul de vedere al dreptului persoanei „la respectul vieţii sale private şi familiale şi al domiciliului”, ceea ce implică dreptul de a trăi într-un mediu sănătos, fără ca persoana să fie lipsită de posibilitatea de a se bucura de liniştea domiciliului său.

La ședința de lucru sunt invitați factori de decizie din cadrul Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Mediului, Ministerului Sănătății, Centrului Național de Sănătate Publică Chișinău, Primăriei mun. Chișinău, Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului mun. Chișinău, Agenției Ecologice Chișinău, Inspectoratului Ecologic de Stat, Întreprinderii Municipale Regia “Autosalubritate” și Primăriei com. Bubuieci.

Întrunirea este organizată în scopul de a identifica soluții pentru problema vizată, Avocatul Poporului intervenind în calitate de mediator și în virtutea atribuției prevăzute de Legea nr. 52, în articolul 22 de a acționa din oficiu ”în cazul în care dispune de informaţii privind încălcarea în masă sau gravă a drepturilor şi libertăţilor omului, în cazurile de o importanţă socială deosebită sau în cazul în care este necesară apărarea intereselor unor persoane care nu pot folosi de sine stătător mijloacele juridice de apărare”.

Jurnaliștii interesat de subiect pot participa la ședința de lucru care va avea loc pe 3 februarie curent, cu începere de la ora 10.00 în sala de ședințe a Instituției Ombudsmanului (mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 16).

Secția promovarea drepturilor omului,
relații internaționale și comunicare
022 23 40 84