Nume
Parola
Vizualizări: 4403
Comunicat de presă
28 Decembrie 2016 — Avocaţii poporului au discutat astăzi, 28 decembrie, într-un cadrul informal cu jurnaliştii despre evoluţia evenimentelor din sfera drepturilor omului în anul 2016 în Republica Moldova, colaborările realizate de Oficiul Avocatul Poporului cu mass-media şi posibilitatea îmbunătăţirii relaţiei ombudsmanilor cu presa în anul care vine.

Avocaţii poporului au reiterat importanţa pe care o atribuie cooperării Instituţiei Ombudsmanului cu jurnaliştii şi au subliniat că instituţiile naţionale de protecţie a drepturilor omului şi mass-media au roluri complementare: de monitorizare a situaţiei din sfera drepturilor omului; de investigare a unor cazuri de violare a drepturilor omului; de informare privind situaţia în sfera drepturilor omului din ţară; de sensibilizare a opiniei publice privind probleme grave în sfera drepturilor omului; de educare a respectului pentru drepturile omului, demnitatea umană, promovarea drepturilor omului, a mecanismelor de protecţie a acestora.

Mihail Cotorobai a relevat că jurnaliștii sunt ochii şi urechile avocaţilor poporului. Ei
aduc la cunoştinţa publicului larg, implicit a autorităţilor publice, opinii şi aprecieri privind starea de lucruri în sfera drepturilor omului.
În calitate de câine de pază în societate, mass-media atrage atenţia opiniei publice asupra neregulilor existente în domeniul drepturilor omului.
Mass-media este formator de opinii şi are un important rol educativ pentru că, prin modul de transmitere a informaţiei, impune valori, atitudini, modele comportamentale.

Ombudsmanul a menţionat faptul că în anul 2016 Oficiul Avocatului Poporului s-a sesizat din presă în 30 de cazuri, în care au fost semnalate anumite nereguli privind respectarea drepturilor omului. Cele mai importante sesizări din oficiu sau luări de atitudine din anul 2016 au fost:
1. Reacţia Ombudsmanului la cazul Baştovoi în care s-a atenţionat asupra situaţiei create în sistemul medicinii de urgenţă. În cazul Baştovoi, după prezentarea recomandărilor Ombudsmanului, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne au emis un ordin comun prin care se stabileşte modalitatea de colaborare a serviciilor de urgenţă, a poliţiştilor de sector şi serviciului situaţii excepţionale.
2. Reacţie în legătură cu elaborarea proiectului de lege numită Big Brather care prevedea cenzurarea Internetului şi a corespondenţei. Inclusiv ca urmare a luării de atitudine şi a recomandărilor Ombudsmanului, acest proiect a fost transmis spre expertizare instituţiilor europene;
3. Reacţie la semnalele apărute în presă privind crearea de impedimente pentru participarea unor persoane din raioanele ţării la manifestaţiile de protest organizate de Platforma DA;
5. Reacţie la asumarea de către Guvern a răspunderii pentru pachetul de legi cu privire la sistemul bancar;
6. Reacţie la neregulile admise în turul doi de scrutin prezidenţial (eşuarea statului de a asigura dreptul constituţional la vot moldovenilor din diasporă).

Avocatul Poporului le-a mulţumit jurnaliştilor pentru că au fost alături de Oficiul Avocatului Poporului şi au oglindit problematica drepturilor omului. Celor mai fideli cauzei de promovare a drepturilor omului jurnalişti Mihail Cotorobai le-a înmânat diplome şi atenţii din partea ombudsmanului. Pentru merite deosebite în promovarea drepturilor omului şi cooperare eficientă cu Oficiul Avocatului Poporului, diplome ale Ombudsmanului au fost conferite jurnaliştilor de la Asociaţia Presei Independente, Agenţia de presă Info Prim Neo, de la postul de televiziune Canal Regional.
La întîlnire Mihail Cotorobai s-a referit şi la evenimentele principale ale anului 2016 din domeniul drepturilor omului şi a dat o apreciere a evoluţiilor în sfera dată.

Ombudsmanul a afirmat că evenimentul cel mai important al anului 2016 pe segmentul drepturilor omului a fost Evaluarea Periodică Universală a Republicii Moldova, proces în care Instituţia Ombudsmanului a fost şi este implicată activ: nu doar a elaborat un raport alternativ, a participat la presesiunea EPU de la Geneva, pe 7 octombrie, dar a organizat şi mai multe evenimente la nivel naţional legate de acest mecanism al ONU.

Vorbind despre situiaţia în domeniul drepturilor omului în anul 2016, Mihail Cotorobai a reafirmat îngrijorările majore ale Ombudsmanului legate de respectarea dreptului de acces la justiţie, la protecţie socială şi la un trai decent, la ocrotirea sănătăţii şi la apă şi sanitaţie, condiţiile precare de detenţie, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Potrivit opiniei Ombudsmanului, corupția rămâne a fi un obstacol enorm în realizarea tuturor drepturilor omului - civile, politice, economice, sociale și culturale, precum și a dreptului la dezvoltare. Mihail Cotorobai a menţionat că pledează pentru ca autorităţile, în acţiunile de combatere a corupţiei, să adopte o abordare bazată pe drepturile omului. Iar asta înseamnă că mai presus de toate, în centrul acţiunilor de combatere a corupției trebuie să fie puşi oamenii. Ombudsmanul consideră că eforturile de protejare a drepturilor omului și de combatere a corupției trebuie să meargă mână în mână.

Printre realizările Oficiului Avocatului Poporului în anul 2016, Mihail Cotorobai a menţionat lansarea activităţii Mecanismului naţional de monitorizare a implementării Convenţiei ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a Consiliului de prevenire a torturii, constituite din reprezentanţi ai societăţii civile. O primă iniţiativă a Consiliului de experţi de pe lângă Oficiul Avocatului Poporului a fost avansarea propunerii de modificare a Codului electoral în scopul acordării dreptului la vot persoanelor lipsite de capacitatea de exercițiu, precum și aprobarea unui pachet de legi care ar asigura implementarea articolului 12 din Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.
Printre acţiunile Ombudsmanului legate de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale poate fi menţionată şi declararea pe 17 noiembrie curent de către Curtea Constituţională drept neconstituţionale prevederi din Codul de procedură civilă care instituiau interdicția pentru persoanele declarate incapabile de a-și exercita dreptul de acces liber la justiție, ca urmare a sesizării Avocatului Poporului.

În anul 2016 Oficiul Avocatului Poporului a realizat două studii importante: „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova” şi studiul privind ”Respectarea drepturilor omului în prestarea serviciilor de asistență medicală urgentă prespitalicească din Republica Moldova”. Aceste lucrări conţin informaţii valoroase care ar trebui să fie luate în calcul de către autorităţi la elaborarea de documente de politici în domeniul drepturilor omului.

Anul 2016 a fost unul important pentru fortificarea Instituţiei Ombudsmanului. Urmare a adoptării unui set de acte normative, în anul curent CpDOM a fost reorganizat în Oficiul Avocatului Poporului, a fost schimbată structura instituţiei şi angajaţi noi funcţionari, proces care mai continuă în prezent. De asemenea, s-a reuşit transferarea la balanţa Oficiului Avocatului Poporului a întreg edificiului de pe strada Sfatul Ţării 16. Asta şi a făcut posibil ca întâlnirea informală cu jurnaliştii să aibă loc într-o sală recent amenajată cu suportul PNUD Moldova.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, e evidenţiat printre problemele majore în sfera respectării dreptului copilului îngrădirea accesului la educţie a copiilor nevaccinaţi; nedocumentarea copiilor, inclusiv în zona transnistreană, violenţa faţă de copii şi între copii, alimentarea în şcoli, incluziunea educaţională a copiilor cu dizabilităţi, în special a copiilor cu dizabilităţi senzoriale şi a celor cu dizabilităţi mintale. Potrivit afirmaţiilor Avocatului Copilului, aceste probleme se vor afla în vizorul Avocatului Poporului pentru dreptului copilului şi an anul 2017.

Direcţii prioritare din activitatea Oficiului Avocatului Poporului în ansamblu în anul viitor vor fi şi în continuare promovarea şi protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, combaterea torturii şi relelor tratamente, promovarea drepturilor copilului şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii. În anul 2017 instituţia va monitoriza starea de lucruri dintr-un alt segment al sistemului de sănătate pentru a scoate în evidenţă problemele de sistem şi a propune soluţii pentru acestea.

O direcţie nouă în activitatea Ombudsmanului va fi cea de prevenire a corupţiei prin pârghiile de care dispune Avocatul Poporului: prin acţiuni de promovare: organizarea de activităţi cu mesaj anticorupţie şi care să explice legătură dintre acest fenomen negativ şi violarea drepturilor omului, editarea şi distribuirea de materiale informative la această temă.

Mihail Cotorobai a invitat jurnaliștii la o colaborare mai strânsă în anul 2017, exprimându-şi speranţa că, iniţiativele, activităţile pe care le desfăşura Oficiul Avocatului Poporului vor intra în atenţia mass-media.
Avocații poporului le-au dorit jurnaliștilor un an nou îmbelșugat, cu multe realizări pe diverse planuri.

28 12 2016


Secţia promovarea drepturilor omului, relaţii internaţionale şi comunicare
Tel.: 022 23 48 00