Nume
Parola
Vizualizări: 9009
Modificări privind impozitul pe venit pentru anul 2017
Chisinau, 21 Noiembrie 2016 — Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru 2017, aprobat de Guvern, conţine propuneri de modificare, perfecționare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din obiectivele politicilor fiscale și vamale și politicii de administrare fiscală și vamală pentru anul 2017.

Scopul proiectului de lege este asigurarea încasărilor la buget suficiente și stabile, necesare finanțării cheltuielilor publice, asigurarea unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, edificarea unui stat de orientare socială, asigurarea redistribuirii corecte a veniturilor și solidaritatea socială, îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale, precum și asigurarea echității și stabilității fiscale.

Un șir de modificări din proiectul de lege se referă la impozitul pe venit. Aşadar, se prevede majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile, precum şi a mărimii scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2017 (5%), în vederea reducerii într-o anumită măsură a efectului inflaţiei asupra veniturilor populaţiei.

De asemenea, se propune stabilirea unui regim fiscal simplificat privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț cu alte peroane fizice fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat.

Autorii propun modificări şi în impozitarea câştigurilor din jocurile de noroc. În cazul câștigurilor de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc, veniturile vor reprezenta valoarea diferenţei pozitive dintre suma câștigată şi suma mizată, cu condiția ca miza depusă să fie confirmată documentar. În celelalte cazuri — câștigul va constitui suma câștigată, fără a ține cont de mizele depuse.

Totodată, se propune ca aferent veniturilor obținute din pariurile sportive, să se aplice același regim fiscal ca și pentru câștigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii.

În 2017 va fi majorat impozitul pe venitul persoanei fizice cetățeni din livrarea agenților economici a producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural, de la 2% la 3%.Această măsură are drept scop asigurarea echității fiscale față de cetățenii care realizează venituri altele decât cele salariale, prin egalarea cotelor impozitului la cotele standard stabilite pentru persoanele fizice cetățeni.

Concomitent, se propune un nou concept de determinare a sumei creșterii de capital, care prevede acordarea scutirii de la impozitarea venitului obținut din înstrăinarea locuinței de bază, definirea clară a criteriilor de determinare a locuinței de bază, stabilirea expres în lege a subiecților creşterii sau pierderilor de capital, precum şi revizuirea tipurilor activelor de capital.

Baza impozabilă pentru nerezidenți care au reprezentanță pe teritoriul Republicii Moldova va creşte. De asemenea, va fi majorată şi cota de impozitare a veniturilor persoanelor fizice cetățeni obținute din transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară unor altor persoane fizice cetățeni de la 5% la 10% din valoarea contractului.

Şi, la final, încă o noutate ce ţine de impozitul pe venit — conform proiectului, data limită de prezentare a declaraţiei pe venit nu va mai constitui 25 martie, dar 30 aprilie.

Autor: Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă