Nume
Parola
Vizualizări: 4350
O treime din forța de muncă din Europa de Est și Asia Centrală are locuri precare de muncă: Raport ONU
12 Octombrie 2016 — E nevoie de impozite mai mici pentru ocuparea forței de muncă în sectorul formal și creșterea investițiilor în formarea abilităților și asistență socială pentru a reduce inegalitățile

Cu 37 de milioane de persoane având locuri de muncă informale sau nesigure - echivalentul unei treimi din populația muncitoare - rețelele de securitate socială din Europa de Est, Turcia și Asia Centrală devin tot mai vulnerabile.

Un nou raport al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), care vizează această regiune, lansat astăzi la Bruxelles arată că în timp ce aproximativ 80 de milioane de oameni s-au alăturat clasei de mijloc din 2001 (dintr-o populație totală de 230 de milioane), din cauza prețurilor mici ale materiilor prime și creșterea lentă în Uniunea Europeană și Federația Rusă, mulți oameni găsesc mai greu locuri decente de muncă sau utilizează mai greu serviciile de bază, precum sănătatea și educația.

Femeile, muncitorii migranți, tinerii și minoritățile etnice, cum ar fi romii, sunt, în mod special, expuși riscului de a fi lăsați în urmă. Femeile, de exemplu, au 30 la sută mai puține șanse de angajare în comparație cu bărbații, dar execută de două ori și jumătate mai multă muncă domestică neplătită. În plus, decesele provocate de SIDA s-au triplat în ultimii 15 de ani, pentru că cei mai marginalizați nu au avut acces la măsuri de prevenire și tratament.

Multe dintre aceste probleme reflectă discriminarea și excluziunea care nu sunt captate de statisticile oficiale. Datele sondajului Băncii Mondiale și Transparency International citate în raport indică că mulți oameni cred în existența unui sistem de justiție selectivă, în timp ce o treime dintre respondenți au declarat că au plătit mită pentru a obține asistență medicală.

"Multe țări din această regiune obișnuiesc să se bucure de o siguranță relativă a locurilor de muncă, acces liber și universal la servicii sociale și inegalități mai mici de gen. Însă, cu vulnerabilitatea și excluziunea în creștere, acestea încep să semene cu societățile din alte părți ale lumii", a declarat Cihan Sultanoğlu, directoarea Biroului Regional al PNUD pentru Europa și CSI.

Raportul, intitulat "Progresul sub risc", de asemenea, constată că aproximativ 65 de miliarde dolari SUA în fluxurile financiare ilicite anuale (datorate tranzacțiilor exterioare nedeclarate) părăsesc regiunea anual. Captând și o mică parte din aceste fonduri, guvernele din Europa de Est, Turcia și Asia Centrală ar putea investi sume uriașe în crearea de locuri de muncă, extinderea rețelelor de securitate socială și eliminarea decalajului de gen.

Acest lucru, de asemenea, ar putea ajuta aceste țări să implementeze la nivel mondial agenda financiară pentru dezvoltare globală aprobată la Addis Abeba vara trecută, care a identificat creșterile resurselor domestice - inclusiv reducerile fluxurilor financiare ilicite – drept cheie pentru finanțarea dezvoltării durabile. Chestiunile financiare sunt o preocupare majoră în eforturile naționale de punere în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă - agenda dezvoltării globale până 2030, aprobată de ONU toamna trecută.

"Acest raport vine la momentul potrivit. Multe țări din întreaga lume implementează Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), care recomandă ca nimeni să nu rămână în urmă", a spus doamna Sultanoğlu. "Dacă putem investi în bunăstarea celor mai vulnerabile și excluse grupuri, vom spori perspectivele de a atinge ODD-urile în regiune până în 2030."

Raportul recomandă reducerea impozitelor ridicate pe venit din regiune pentru a încuraja angajarea oficială, pentru ca drepturile la protecția socială și ale angajaților să fie mai sigure. În plus, optimizarea asistenței sociale și a muncii domestice ar putea îmbunătăți educația, ocuparea forței de muncă, precum și oportunitățile de venituri pentru femei. La rândul său, acest lucru ar putea accelera creșterea economică și îmbunătăți nivelul de bunăstare pentru toată lumea.

În plus, creșterea veniturilor fiscale naționale, captarea fluxurilor ilicite de capital și impunerea unor impozite mai mari asupra activităților economice care împovărează mediul - precum extracția și prelucrarea combustibililor fosili neregenerabili - ar putea spori veniturile bugetare și ajuta la trecerea la economii mai ecologice și societăți mai egale.

În plus, raportul solicită îmbunătățirea capacității birourilor statistice în colectarea datelor fiabile și independente privind inegalitățile, dar, de asemenea, în răspunderea mai eficientă nevoilor grupurilor vulnerabile. Astfel de eforturi ar necesita reforme mai ample ale administrației publice și ale funcțiilor publice, spun autorii.

Studiul poate fi accesat la: http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/presscenter/events/2016/regional-human-development-report.html