Nume
Parola
Vizualizări: 6645
Concurs deschis de alegere a membrilor Consiliului de Presă din Republica Moldova
Chișinău, 2 Septembrie 2016 — Comisia de selectare anunţă concursul deschis de alegere a membrilor Consiliului de Presă din Republica Moldova pentru perioada septembrie 2016 - august 2018. La concurs pot participa candidaţi recomandaţi de mediul jurnalistic şi de consumatorii de produse mass-media din Republica Moldova.

Informaţii generale
Consiliul de Presă este un mecanism independent de autoreglementare jurnalistică, creat pentru sporirea responsabilităţii mass-media din R. Moldova faţă de public, prin soluţionarea amiabilă a litigiilor dintre instituţiile mass-media şi consumatori, cultivarea culturii dialogului şi respectului reciproc între presă şi consumatorii de produse media, promovarea jurnalismului de calitate şi a respectării standardelor şi a deontologiei profesionale de către instituţiile mass-media şi jurnalişti. Conform Codului deontologic al jurnalistului din R. Moldova, Consiliul de Presă monitorizează aplicarea şi examinează plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului. Consiliul de Presă examinează plângerile legate de activitatea lor profesională a jurnaliştilor şi instituţiilor mass-media.
Din componenţa Consiliului de Presă fac parte nouă persoane, selectate în rezultatul unui concurs deschis. Patru membri ai Consiliului reprezintă mediul jurnalistic (dintre care doi din partea mass-mediei regionale, inclusiv unul din UTA Gagauz-Yeri), iar cinci membri reprezintă consumatorii de produse media. Membrii Consiliului de Presă sunt aleşi pentru un mandat de doi ani şi activează în bază de voluntariat.

Condiţii de selectare
- Candidaţii care vor reprezenta mediul jurnalistic pot fi propuşi de către redacţiile instituţiilor mass-media (presă scrisă, audiovizual, portaluri informaţionale), organizaţii profesionale ale jurnaliştilor, organizaţii ale patronilor de media, alte asociaţii obşteşti din domeniul mass-media. Candidaţii trebuie să corespundă următoarelor criterii:
- cunoaşterea deontologiei jurnalistice;
- imparţialitate;
- neapartenenţă politică;
- profesionalism şi autoritate în domeniu;
- vechime în muncă în jurnalism de cel puţin 3 ani.

- Candidaţii care vor reprezenta consumatorii de produse mass-media pot fi propuşi de către grupuri de consumatori de cel puţin 10 persoane, organizaţii sindicale, organizaţii patronale, organizaţii religioase, formaţiuni politice, alte asociaţii obşteşti. Candidaţii trebuie să corespundă următoarelor criterii:
- cunoaşterea generală a deontologiei jurnalistice;
- imparţialitate;
- neapartenenţă politică;
- profesionalism şi autoritate în domeniul pe care îl reprezintă şi în societate.

Сandidatul sau reprezentantul acestuia va depune dosarul de participare la concurs, care va include următoarele documente obligatorii:
- CV candidatului;
- o scrisoare de recomandare şi argumentare a corespunderii candidatului cu criteriile indicate mai sus, semnată de conducătorul şi un reprezentant al colectivului organizaţiei sau instituţiei care îl (o) recomandă (notă: în cazul candidaţilor propuşi de grupuri de consumatori, scrisoarea va fi semnată de cel puţin 10 persoane, cu indicarea datelor de contact ale acestora);
- acordul candidatului privind disponibilitatea de a activa pe baze de voluntariat în calitate de membru al Consiliului de Presă.

Dosarele urmează a fi prezentate până la data de 15 septembrie 2016, ora 17.00, la sediul Secretariatului Consiliului de Presă (mun. Chişinău, str. Bucureşti 41/5, MD-2012) sau la adresa electronică secretariat@consiliuldepresa.md (copiile scanate ale documentelor).

Telefon pentru relaţii: + 22/22-09-96 www.consiliuldepresa.md