Nume
Parola
Vizualizări: 4807
Continuă dezbaterile publice pe marginea Proiectului politicii bugetar-fiscale-2017
25 August 2016 — Veniturile persoanelor fizice de la darea în arendă a terenurilor agricole urmează a fi impozitate la sursa de plată la cota de 7%. Scopul acestei măsuri, incluse în proiectul Politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2017, precum a menționat șeful Direcției generale politică și legislație fiscală și vamală al Ministerului Finanţelor Dorel Noroc în cadrul dezbaterilor publice pe marginea documentului, este eficientizarea administrării fiscale și impulsionarea procesului de conformare fiscală a persoanelor fizice, care obțin venituri din darea în arendă a terenurilor agricole.

”Reținerea finală a acestui impozit la sursa de plată va scuti beneficiarul de necesitatea de a include aceste venituri în venitul brut și de a le declara”, a specificat Dorel Noroc.

Alți participanți la dezbateri au menționat că reținerea la sursa de plată va simplifica achitarea impozitului de către deținătorii de terenuri, care le dau în arendă. Pe de altă parte, veniturile de la darea în arendă a terenurilor agricole se propune să fie impozitate la prima cotă de impozitare a veniturilor persoanelor fizice de 7%.

Proiectul politicii fiscale propune reținerea la sursa de plată a unui impozit în mărime de 3% față de 2% prevăzut în Codul fiscal (art. 90) din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier) pe veniturile, aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor, precum și a produselor derivate din acestea a producției din zootehnie în formă naturală.

Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova Vasile Mîrzenco a spus că este de acord, că există o necesitate stringentă de simplificare a legislație fiscale. De asemenea, el a fost de acord, că asigurarea unei echități în aplicarea legislație fiscale este esențială. Pe de altă parte, el a reamintit că aceste măsuri de politică fiscală vin într-o perioadă, când oamenii din mediul rural au sărăcit, situația persoanelor fizice și a majorității întreprinzătorilor, care activează la țară este precară.

În cadrul dezbaterii, au fost expuse mai multe propuneri pe marginea politicilor fiscale și vamale, ce ar urma să fie aplicate în 2017. Inclusiv, reprezentanții sindicatelor au reiterat opinia expusă și în anii precedenţi de a introduce o nouă cotă de impozitare asupra veniturilor mai mari, obținute de persoanelor fizice — de 22 la sută, — de rând cu cele două cote aplicate în prezent de 7% și 18%.

Ministrul finanțelor Octavian Armașu a relevat, că, în general, impozitarea progresivă nu este privită cu ochi buni în spațiul european. Totodată, el a spus că proiectul politicii fiscale și vamale a fost elaborat în condiții când economia Moldovei, se află într-o perioadă nu prea favorabilă, consumul s-a redus, investițiile în economie sunt mici.

Octavian Armașu a specificat, că ceea ce s-a dorit și se poate face este să fie asigurată mai multă echitate și previzibilitate în politica fiscală și vamală

Viceministrul finanațelor Veronica Vragalev a specificat că 2017 este ultimul an când se va lucra cu cele două coduri, Codul fiscal și Codul vamal în vigoare. În anul viitor urmează să fie elaborate și aprobate noi documente în acest sens, armonizate la legislația europeană și mondială.

Autor: Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă