Nume
Parola
Vizualizări: 6947
În Monitorul oficial de mîine, 19 august, vor fi publicate următoarele documente oficiale
18 August 2016 — În Monitorul oficial de mîine, vineri, 19 august, Nr. 265-276 (5698-5709) vor fi publicate următoarele documente oficiale:

În Partea I – Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Legea cu privire la comerţul interior (nr. 231, 23 septembrie 2010).

• Legea pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 180, 21 iulie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei.

• Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 181, 22 iulie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei

• Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2273-VII, 12 august 2016).

În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

• Hotărîre cu privire la Consiliul coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei (nr. 964, 9 august 2016).

• Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021(nr. 966, 9 august 2016).

• Hotărîre cu privire la Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Institutului de Standardizare din Moldova (nr. 969, 10 august 2016).

• Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020 (nr. 970, 11 august 2016).

• Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2016 (nr. 971, 12 august 2016).

• Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 972, 12 august 2016).

• Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor (nr. 974, 15 august 2016).

• Hotărîre privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică (nr. 975, 15 august 2016).

• Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Metrologie (nr. 976, 16 august 2016).

• Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor (nr. 977, 16 august 2016).

• Hotărîre cu privire la aprobarea Listei obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pentru realizarea în anul 2016 a Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2014-2016 (nr. 978, 16 august 2016).

În Partea III Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova publică:

• Ordin cu privire la acceptarea şi publicarea Cadrului pentru calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului (nr. 113, 5 august 2016).

Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 265-276 (5698-5709) din 19 august 2016 îl găsiți aici https://monitorul.fisc.md/editorial/in-monitorul-oficial-de-miine-19-august-vor-fi-publicate-urmatoarele-documente-oficiale.html#cut

Autor: Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă