Nume
Parola
Vizualizări: 7345
Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2015, votat
21 Iulie 2016 — Bugetul de stat pe anul 2015 a fost executat cu venituri în sumă de mil. lei, 43 681,1 mil. lei, cu 1 138,0 mil. lei mai puţin decât suma precizată, ceea ce constituie 97,5% faţă de prevederile anuale, iar față de acumulările anului 2014, cu 1 234,3 mil. lei, sau cu 2,9 % mai mult.

La capitolul cheltuieli bugetul a fost executat în sumă de 46 395,8 mil. lei, cu 3 555,6 mil. lei mai puțin decât suma precizată, sau la nivel 92,9% din prevederile anuale. Comparativ cu anul precedent, cheltuielile s-au majorat cu 2 002,7 mil. lei sau cu 4,5 la sută.

Executarea bugetului public național în anul 2015 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2 714,7 mil. lei, cu 2 417,6 mil. lei mai puțin decât suma precizată, iar față de anul 2014 — cu 768,4 mil. lei mai mult.

Conform Raportului, în anul 2015, produsul intern brut a însumat 121,9 mild. lei, reducându-se faţă de anul 2014 cu 0,5%. Volumul producţiei industriale, în anul 2015, a crescut cu 0,6% faţă de anul 2014, inclusiv producţia industriei prelucrătoare cu 2,3%, pe cînd producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a înregistrat o descreștere cu 1,0%, iar producţia industriei extractive de – 9,0%. Producţia agricolă, în toate categoriile de gospodării, în anul 2014, s-a redus cu 13,8% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2014.

În anul 2015 rata inflației a constituit 13,6% faţă de decembrie 2014, înregistrând o majorare de 8,9 p.p. comparativ cu rata inflației anul 2014. Majorarea prețurilor de consum a fost determinată, în general, de deprecierea monedei naționale, ceea ce a afectat prețurile la bunurile de import și tarifele la servicii comunal-locative. Rata inflaţiei anuală a constituit 9,7%, depăşind nivelul ţintă a inflaţiei stabilit de BNM (5% ± 1,5%).

În anul 2015 moneda naţională a marcat o depreciere de 34,0% faţă de dolarul SUA în termeni nominali. Leul moldovenesc s-a depreciat faţă de Euro cu 12,2%. Principalii factori care au determinat deprecierea monedei naționale au fost diminuarea exporturilor și remiterilor valutare de peste hotare, fluctuaţiile dolarului SUA pe pieţele valutare internaţionale, precum și problemele în sectorul bancar, ceea ce a afectat piaţa valutară internă. Stocul activelor valutare de rezervă ale Băncii Naţionale a Moldovei la 31.12.2015 a atins o valoare de 1 756,8 mil. dolari, micșorîndu-se cu 18,5% comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2014.

Exporturile şi importurile s-au diminuat esențial. În anul 2015 exporturile au scăzut cu 15,9%, importurile — cu 25,0%, iar soldul negativ al balanţei comerciale cu 32,2%.

Este de menționat că valorile exporturilor și importurilor au înregistrat diminuări semnificative și ca urmare a scăderii accentuate a prețurilor mondiale la produse alimentare și nealimentare, inclusiv la produsele petroliere. Totodată, față de perioada respectivă a anului precedent, volumele fizice ale exporturilor în anul 2015 a înregistrat o creștere de circa 1,0%, iar a importurilor o diminuare de circa 5,0%.

Exercițiul bugetar în anul 2015 s-a desfășurat în condiții nefavorabile, generate atît de factori externi cît și de factori interni, printre care încetinirea creșterii economice în țările partenere și în țările europene dar și în Federația Rusă și Ucraina, scăderea prețurilor mondiale la produsele petroliere, instabilitatea cursului valutar reducerea cererii pe piețele forței de muncă, stoparea finanțării de către partenerii externi. Acești factori au avut un impact negative asupra resurselor bugetului public național, a menționt Viceministrul Finanțelor, Maria Carauș.

Autor: Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă