Nume
Parola
Vizualizări: 5061
Procuri mai mult, plătești mai puțin
Chișinău, 20 Iulie 2016 — Ofertă specială pentru toți utilizatorii serviciilor electronice din Republica Moldova. Î.S. „Fiscservinform” în calitate de prestator de servicii de certificare acreditat în domeniul semnăturii electronice avansate calificate, propune o reducere de preț în mărime de 5% la procurarea de la 10 „Semnături Electronice Fiscservinform”.

„Semnătura Electronică Fiscservinform” o puteți utiliza la autentificare și semnare în cadrul tuturor serviciilor electronice din Republica Moldova, precum:

 raportarea electronică către instituțiile publice: SFS, CNAS, CNAM și BNS (www.servicii.fisc.md, www.raportare.md);
 serviciul „Comanda on-line a formularelor tipizate” (https://servicii.fisc.md/);
 serviciul „e-Factura” (www.servicii.fisc.md);
 serviciul vamal de declarare a exportului „e-Customs”;
 solicitarea electronică a apostilei „e-Apostila” (https://apostila.gov.md/);
 sistemul electronic „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” (http://etender.gov.md);
 serviciul „Stare Civilă” (https://servicii.gov.md/essc/);
 serviciile electronice ale Centrului Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” (http://e-services.md); etc;
 serviciul ,,е-Cerere” (www.servicii.fisc.md).

Totodată, beneficiarul unei „Semnături Electronice Fiscservinform” în calitate de persoană fizică, avînd împuterniciri necesare în cadrul mai multor companii, va putea aplica aceeași semnătură deținută pentru raportarea electronică în cadrul tuturor companiilor! Alege corect, cîștigă timp și economisește bani cu „Semnătura electronică Fiscservinform”.

Pentru informații suplimentare accesați web portalul https://pki.fsi.md sau contactați Centrul de certificare la numărul de telefon: (022) 822 040 sau 062101619.