Nume
Parola
Vizualizări: 7202
Cuprinsul Monitorului Oficial Nr. 163-168 (5596-5601) din 17 iunie 2016
16 Iunie 2016 — Redacția PP „Monitorul Fiscal FISC.MD” vă informează despre cuprinsul numărului Monitorului Oficial care va ieși în tipar mâine, 17 iunie.

Astfel, în prima parte „Legi, hotărâri ale Parlamentului RM, decrete ale Președintelui RM”, veți găsi Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova și anume:
Legea pentru modificarea articolului 55 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și Decretul privind promulgarea acesteia
Legea pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere Ilegală (nr. 104, 26 mai 2016) și decretul aferent promulgării acesteia (nr. 93, 13 mai 2016).

Partea a II a MO „Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” va cuprinde următoarele acte:
Hotărîrea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătăţirea drumurilor locale”, semnat la Chişinău la 28 aprilie 2016 (nr. 737, 10 iunie 2016)
Hotărîrea cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Convenţiei privind traficul feroviar internaţional direct şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acesteia (nr. 741, 10 iunie 2016).
Hotărîrea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 745, 10 iunie 2016)
Hotărîrea privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 17 alineatul (4) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 746, 10 iunie 2016.
Hotărîrea pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic (nr. 753, 14 iunie 2016)

Partea a III – a următorului număr a MO va cuprinde Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova:
Ordinul privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016” (nr. 79, 8 iunie 2016)

Dintre Actele Serviciului Vamal al Republicii Moldova menționăm:
Ordinul cu privire la clasificarea mașinilor prezentate în transporturi eșalonate (nr. 189-O, 3 iunie 2016).
Ordinul cu privire la clasificarea mărfurilor livrate în calitate de ajutoare umanitare (nr. 190-O, 3 iunie 2016).


La fel, în partea III — a vor fi incluse Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat:

Ordin сu privire la abrogarea Ordinului IFPS cu privire la stabilirea razei de deservire nr.1621 din 02.09.2013 (nr. 453, 11 mai 2016).


Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 163-168 (5596-5601) din 17 iunie 2016 aicihttp://monitorul.fisc.md/official_magazine_rm/cuprinsul_monitorului_oficial_nr_163-168_5596-5601_din_17_iunie_2016.html#cut

Autor: Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă