Nume
Parola
Vizualizări: 6512
Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016, votat în primele două lecturi
9 Iunie 2016 — Veniturile bugetului de stat pe anul 2016 constituie 31 378 944,8 mii de lei, iar cheltuielile — de 35 561 744,8 mii de lei. Deficitul bugetar este de 4 182 800,0 mii de lei. Conform estimărilor, în anul 2016 veniturile bugetului public național vor fi în creștere cu peste 11 la sută față de 2015.

Alte informații de ordin fiscal și economic pe http://monitorul.fisc.md/
Alte informații de ordin fiscal și economic http://monitorul.fisc.md/

Datoria de stat internă la 31 decembrie 2016, nu va depăşi suma de 21 009,1 milioane de lei, datoria de stat externă – 35 103,9 milioane de lei (echivalentul 1 609,5 milioane de dolari SUA), iar soldul garanţiilor de stat externe şi interne va constitui zero.

Conform proiectului, din bugetul de stat pentru anul curent sunt alocate surse financiare pentru sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice, direcționarea resurselor disponibile în programe de importanță vitală, pentru evitarea blocajelor financiare în sistemul bugetar. Cele mai mari creșteri de alocări bugetare se atestă la Ministerul Economiei, Justiției și Transporturilor.

Astfel, pentru Fondul de subvenţionare al producătorilor agricoli s-a alocat o sumă de 900 000,0 mii de lei, dintre care 387 600,0 mii de lei din contul Programului de suport bugetar ENPARD al Comisiei Europene. De asemenea, pentru Fondul viei şi vinului sunt prevăzuţi 50 790,7 mii de lei, dintre care 22 456,9 mii de lei din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli.

Pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională se vor aloca 199 200,0 mii de lei din buget, iar pentru Fondul pentru eficienţă energetică 172 680,0 mii de lei. Sectorul ecologic va fi susţinut şi el, Ministerului Mediului, Fondului ecologic naţional şi fondurilor ecologice locale fiindu-le alocate o sumă de 311 288,8 mii de lei.

În scopul susţinerii proiectelor şi programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti sunt prevăzuţi 4 064,7 mii de lei, iar pentru susţinerea activităţii teatrelor, circului şi organizaţiilor concertistice – 122 058,8 mii de lei.

În bugetul anului 2016 sunt prevăzuţi 565,5 mii de lei pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova, 402,8 mii de lei pentru compensarea parţială a contribuţiilor achitate de către Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova şi 422,1 mii de lei pentru contribuţiile plătite de către orgnizaţiile Societăţii Invalizilor din Republica Moldova.

Pentru Fondul de susţinere socială a populaţiei s-au alocat în bugetul anului curent 94 437,7 mii de lei. Nivelul venitului lunar minim garantat va constitui 900 de lei.

La capitolul alocaţii, din buget se alocă fonduri pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, în sumă de 4 738 196,9 mii de lei, inclusiv pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 1 140 825,7 mii de lei și fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de 2 571 929,6 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaţiei – 2 419 923,5 mii de lei, pentru realizarea programelor naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii – 62 033,7 mii de lei şi din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” – 89 972,4 mii de lei.

La capitolul bugetele locale, sunt alocați 7 867 504,1 mii de lei, inclusiv 84 682,2 mii de lei pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în anul 2015 din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale pentru finanţarea învăţămîntului, şcolilor sportive şi asistenţei sociale.

Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.

Proiectul Legii bugetului a fost votat în prima și a doua lectură. A treia lectură va fi doar după ce se aprobă Politica bugetar-fiscală, Legea 2% pentru societatea civilă, dar și Legea cu privire la reglementarea garanțiilor pentru acele împrumuturi care au fost date pentru băncile cu probleme. Bugetul va fi aprobat în lectura a treia peste 2-3 săptămîni, a menționat Președintele Parlamentului, Andrian Candu.

Autor: Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă