Nume
Parola
Vizualizări: 5396
Cuprinsul Monitorului Oficial Nr. 123-127 din 6 mai 2016
6 Mai 2016 — Redacția PP „Monitorul Fiscal FISC.md” vă informează despre cuprinsul numărului Monitorului Oficial care a apărut astăzi 6 mai 2016.

Astfel, în prima parte „Legi, hotărâri ale Parlamentului RM, decrete ale Președintelui RM”, se regăsesc:

Decretul pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare și asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrației fiscale (TAMP) (nr. 2050-VII, 28 aprilie 2016);
Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 53 lit. c) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi articolului 76 lit. g) din Codul muncii (suspendarea raporturilor de serviciu) (Sesizarea nr. 50g/2015) (nr. 6, 3 martie 2016) și alte acte.


Partea a II a MO „Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” cuprinde următoarele acte:

Hotărîrea cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 525, 29 aprilie 2016);
Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare a demersului referitor la inițierea controlului de stat la fața locului în perioada moratoriului (nr. 546, 4 mai 2016);
Hotărîrea privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (nr. 530, 29 aprilie 2016);
Hotărîrea cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 1 alin.(2) al Legii nr. 1295-XV din 25 iulie 2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” (nr. 535, 3 mai 2016);
Hotărîrea privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 537, 3 mai 2016);
Hotărîre privind modificarea şi completarea anexelor nr.2 – nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 (nr. 539, 3 mai 2016;
Hotărîrea cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul Unităţii pentru implementarea şi coordonarea proiectelor Instituţia Publică „EMP Management Durabil POP” (nr. 541, 3 mai 2016);
Hotărîrea privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 542, 3 mai 2016).


Partea a III – a numărului de astăzi cuprinde actele ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova și anume Ordinul cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2016 (nr. 49, 15 aprilie 2016), acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, printre care menționăm Ordinul cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM G.03.02:2015 „Rețele și instalații exterioare de canalizare” (nr. 56, 25 aprilie 2016).

Dintre Actele ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, a fost publicat Ordinul cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 209, 28 martie 2016).

Printr-o Decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului a fost aprobată Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2016-2018) (nr. 12/60, 15 aprilie 2016)

Dintre actele Bănciicii Naţionale a Moldovei, menționăm următoarele:

Hotărîrea cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 110, 28 aprilie 2016);
Hotărîrea cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 111, 28 aprilie 2016);
Hotărîrea cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte (nr. 120, 3 mai 2016).


Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 123-127 din 6 mai 2016 îl vedeți aici http://monitorul.fisc.md/section/official_magazine_rm/17278.html

Autor: Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă