Nume
Parola
Vizualizări: 7090
Patru acţiuni de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt propuse pentru combaterea schimbărilor climatice în Republica Moldova
18 Aprilie 2016 — CE: Atelierul de prezentare şi consultare a patru acţiuni de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltate sub formă de proiecte:

1. Promovarea iluminatului eficient în R. Moldova
2. Împădurirea terenurilor degradate și impracticabile pentru agricultură
3. Obținerea energiei din deșeuri, ca acțiune de atenuare adecvată la nivel național
4. Promovarea Centralelor Electrice cu o Cogenerare de mică capacitate în R. Moldova

CINE: Reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Proiectului Global LECBP (New York, SUA), Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, PNUD Moldova, Oficiului Schimbarea Climei, mass-media.

UNDE: Summit Events & Conference Center, str. Tighina 49/3, sala Roşie.

CÂND: Marți, 19 Aprilie 2016, cu începere de la ora 9:00.

Agenda detaliată a evenimentului o puteţi accesa la următorul link: http://bit.ly/1WraYML

IMPORTANT: Atelierul are loc în cadrul Programului de fortificare a capacităților în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon” (LECBP).
Proiectul sprijină Republica Moldova pentru îndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră asumate prin strategii naţionale şi prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Valoarea totală a proiectului este de 642 de mii de dolari şi este finanţat de Uniunea Europeană, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii şi Siguranţa Nucleară al Germaniei, Guvernul Australiei.

Pentru informații suplimentare, îl puteţi contacta pe Sergiu Ungureanu, Manager de proiect, Oficiul Schimbarea Climei, tel. 022 000 827 și/sau e-mail: mitigation@clima.md