Nume
Parola
Vizualizări: 3608
Biroul Naţional de Statistică va avea un nou sistem informaţional pentru colectarea şi procesarea datelor statistice energetice
8 Aprilie 2016 — Biroul Naţional de Statistică va colecta şi analiza datele statistice energetice în baza unui nou sistem informaţional, elaborat în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Noul software, elaborat în conformitate cu standardele europene, va permite colectarea, începând cu acest an, a datelor despre potenţialul de biomasă agricolă şi lemnoasă din ţară, precum şi volumul real de producere şi consum al energiei din biomasă. Datele vor fi colectate atât de la întreprinderi private, instituţii publice, cât şi de la gospodării casnice.

Datele detaliate şi actualizate în sectorul energiei din biomasă vor permite autorităţilor să monitorizeze progresul înregistrat în valorificarea surselor de energie regenerabilă și atingerea obiectivelor naționale stabilite pentru acest sector, dar şi să planifice noi proiecte de dezvoltare a sectorului, iar investitorilor străini şi sectorului de business - să dezvolte şi să lanseze noi proiecte energetice.

În 2014, Republica Moldova a trecut la standardele Uniunii Europene în statistica energetică, atunci fiind publicată prima balanţă energetică elaborată conform rigorilor minime ale Comunităţii Energetice al cărui membru este. Noul sistem implică şi colectarea de noi date, lipsă până atunci în balanţa energetică, precum volumul deșeurilor agricole și celor de lemn, din silvicultură, consumate ca și resurse energetice, preponderent, în sectorul rural.

„Până în prezent, Biroul Naţional de Statistică utiliza o aplicație învechită, elaborată în anii `90 , care nu permitea modificarea chestionarelor statistice. Noul program operaţional ne permite modificarea chestionarului adresat agenţilor economici şi completarea acestuia cu întrebări suplimentare ce vizează potențialul (producția) de biomasă, cât și consumul de biomasă în rândul agenții economici raportori”, susţine Svetlana Bulgac, şefa Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor în cadrul Biroului Naţional de Statistică.

Totodată, a fost elaborat şi un chestionar adresat gospodăriilor casnice de unde, în premieră, vor fi colectate date statistice despre potenţialul de biomasă şi consumul real de energie din biomasă. Ambele chestionare sunt elaborate în conformitate cu Clasificatorul Internațional al Produselor Energetice al ONU. “Cercetarea privind consumul de energie realizată în gospodăriile casnice va fi de unică dată și va cuprinde date referitoare la anul 2015, pentru anii ulteriori urmând a fi realizate estimări în baza altor cercetări”, anunţă Svetlana Bulgac.

Datorită noului software şi a asistenţei acordate în îmbunătăţirea metodicilor de colectare a datelor, în balanţa energetică din acest an vor fi incluse date privind stocurile de biomasă agricolă şi biocombustibil produs în R. Moldova, date ce urmează a fi colectate atât de la întreprinderi, instituţii publice, cât şi de la gospodării casnice. Menţionăm că, în trecut, la capitolul biomasă erau reflectate doar cantitățile de biomasă lemnoasă furnizate de Moldsilva.

„Acţiunile realizate de instituțiile și autoritățile din domeniu, printr-un exercițiu de cuantificare și reflectare în statisticile oficiale a biomasei utilizate pe larg în statul nostru, au permis triplarea indicatorului vechi și obținerea unei valori a ponderii energiei regenerabile în mixul energetic național la nivelul a 13,2% - cifră valabilă pentru anul 2014. Urmează ca instituțiile responsabile să-și mobilizeze și direcționeze resursele întru realizarea țintei naționale de 17% către orizontul de timp 2020, prin promovarea biocombustibililor solizi și implicit, prin susținerea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile”, a punctat Mihai Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.

În perioada 4-30 aprilie, intervievatorii Biroului Naţional de Statistică vor vizita gospodăriile casnice pentru a colecta informaţia în baza noului chestionar. În total, vor fi vizitate 3.500 gospodării casnice, eşantion reprezentativ. În această săptămână, 150 de intervievatori au participat la cursuri de instruire organizate de Biroul Naţional de Statistică în subiectul colectării corecte a datelor statistice conform noului chestionar.

Proiectul Energie şi Biomasă, faza a doua, este un proiect de trei ani realizat în 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.