Nume
Parola
Vizualizări: 4706
Au fost evaluate riscurile de corupţie în sistemul naţional de achiziţii publice
19 Februarie 2016 — Cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi al Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), au fost evaluate riscurile de corupţie în sistemul naţional de achiziţii publice. Evaluarea s-a desfăşurat cu suportul experţilor contractaţi în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţilor CNA de exercitare a funcţiilor de prevenire şi analiză a corupţiei”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Studiul a avut la bază Metodologia Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) privind Evaluarea Sistemelor Naţionale de Achiziţii Publice. Raportul include o cartografiere a domeniilor cu riscuri pentru integritate, precum şi măsuri recomandate în vederea atenuării acestora.

Raportul a identificat mai multe deficiențe a cadrului legislativ și instituțional în domeniu. Printre acestea, se numără lipsa mecanismelor de control pentru a depista corupția, în special controlul după executarea contractelor; capacitățile tehnice slabe ale membrilor grupurilor de lucru din cadrul autorităților contractante, precum și cazurile frecvente de conflicte de interese în rândul membrilor acestor grupuri; sistemul ineficace de soluţionare a contestaţiilor şi sistemul slab de executare a legii. Pentru a aborda problemele identificate, experții au apelat la experiența internațională a UE și a Băncii Mondiale, care a fost adaptată la circumstanțele Republicii Moldova.

Un aspect inovator pentru acest sector, propus în cadrul proiectului, îl reprezintă Sistemul de indicatori al fraudei şi corupţiei pe întreg domeniul de aplicare a procesului de achiziţii, indicatori numiţi Steag Roşu (Red Flag). Acest sistem de indicatori constituie un suport de avertizare despre eventualele ilegalităţi atât pentru autorităţile contractante, cât şi pentru cele responsabile de supravegherea şi controlul/auditul extern al acestui domeniu.

Pentru ca acest sistem de indicatori de avertizare să devină operațional, raportul propune tehnici de colectare și analiză a datelor, precum și răspunsuri la întrebarea cum de identificat acești indicatori de alarmă și prin ce proceduri instituționale.

Informaţie de contact

Olga Crivoliubic, manager de proiect, olga.crivoliubic@undp.org