Nume
Parola
Vizualizări: 4694
Doar dezvoltarea, pas cu pas, a soluţiilor inovatoare ne poate ţine pe valul succesului – interviu cu Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. ”Fiscservinform”
mun. Chisinau, 8 Februarie 2016 — Douăzeci de ani de evoluţie profesională în domeniu - începând cu implementarea primelor servicii de poştă electronică în administraţia publică centrală şi până la lansarea sistemelor avansate de telecomunicaţii speciale; de la prima pagină web a guvernului şi pînă la servicii electronice publice, destinate persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova.

Vitalie COCEBAN (a.n. 12 iulie 1970)
Studii: Universitatea tehnică a Moldovei, specializarea: Sisteme de prelucrare automatizată a informaţiei şi de comandă.
Universitatea Real Umanistică, specializarea: Drept civil.
Din anul 2014 Şcoala Doctorală ASEM, Catedra Cibernetică şi informatică economică.
Activitate profesională: 1997-1999 - Lector universitar, catedra Tehnologii informaționale, UTM.
2000-2005 - Director executiv al A.O. „MoldInfonet” – prestatorul serviciilor de internet pentru Organele Administraţiei Publice.
2005-2009 Director adjunct al Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”.
Din anul 2009 Administrator al Î.S. „Fiscservinform” – operatorul tehnico-tehnologic al Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

COR.: Î.S. „Fiscservinform” este o întreprindere relativ tînără. 7 ani nu este o vârstă a maturităţii, dar este una, în care se edifică temelia unei companii. Prin ce au fost importanţi aceşti ani pentru întreprindere, pentru Dvs., în calitate de conducător al acestei instituţii?

V.C.: Au fost importanţi în primul rînd prin responsabilitatea şi utilitatea socială a domeniului de activitatea a întreprinderii, în care am avut şansa să mă implic.

Administrarea fiscală constituie o sferă complexă în viaţa economico-socială a unei ţări. Şi, evident, că acest proces, necesită a fi susţinut de un sistem informaţional integru, cu proceduri automatizate, bine puse la punct, capabil să ofere contribuabililor servicii electronice moderne pe de o parte şi simple în utilizare, pe de altă parte. Obiectivul strategic al întreprinderii noastre, de la bun început, a fost să formăm şi să creăm sistemul informaţional fiscal, în calitate de instrument de administrare şi evidenţă a contribuabililor din RM, a obligaţiilor fiscale ale acestora şi a tuturor informaţiilor şi datelor legate de gestiunea fiscală. Î.S. „Fiscservinform” s-a afirmat pe parcursul acestor ani, dezvoltând respectivul sistem informatic, nu doar ca o infrastructură de reţele şi soluţii informatice, dar fiind continuu un fundament pentru formarea echipei de specialişti IT integri şi profesionişti, antrenaţi zi de zi în deservirea şi mentenanţa tuturor componentelor sistemului informatic, soluţiilor şi serviciilor electronice. Specialiştii tehnici din cadrul întreprinderii, sunt conştienţi că atunci când la ora 8 funcţionarii fiscali îşi încep ziua de muncă, serviciile şi sistemele informaţionale trebuie să fie funcţionale pe întreg teritoriul Republicii Moldova, unde autoritatea fiscală îşi desfăşoară activitatea.

Este importantă şi legătura inversă cu colaboratorii fiscali, cu contribuabilii, pentru că mereu există necesitatea de suport tehnic sau consultativ. În unele cazuri sunt necesare şi deplasări la locurile de muncă a inspectorilor pentru soluţionarea unor deficienţe în exploatarea serviciilor date, dar şi pentru a realiza lucrări de profilaxie a întregului Sistem informaţional Fiscal. Astăzi întreprinderea poate servi drept exemplu în ceea ce priveşte mentenanţa şi dezvoltarea continuă a serviciilor electronice de ultima generaţie atât pentru contribuabili, cât şi pentru autoritatea fiscală, dar şi în domeniul creării celei mai profesionale echipe de dezvoltatori a soluţiilor informatice specifice pentru administrarea fiscală.

În calitate de administrator sunt mereu preocupat de dezvoltarea continuă a întreprinderii, precum şi de integrarea soluţiilor moderne de digitizare a proceselor de administrare operaţională.

- Ne puteţi spune cum aţi început acest drum în domeniul tehnologiei informaţiei?

V.C.: Tehnologia Informaţiei prezintă un domeniu foarte vast. Primii paşi i-am făcut în programare aplicată şi proiectare de sisteme distribuite în gestiunea datelor. Însă viaţă mi-a sortit să pun umărul la dezvoltarea tehnologiilor informaţionale anume pentru sectorul public din Republica Moldova. Aşa că, în scurt timp după absolvirea facultăţii, m-am încadrat în prestarea web-serviciilor pentru autorităţile publice centrale şi în dezvoltarea spaţiului digital al Cancelariei de Stat (încă în anul 1998). Asociaţia Obştească „MoldInfoNet” a fost prima implicare matură în acest sens, devenind în scurt timp operatorul serviciilor de reţea şi internet pentru ministere şi alte autorităţi publice de nivel central.

Apoi a urmat transformarea instituţională prin migrarea infrastructurii şi a serviciilor electronice, existente la acel moment, spre întreprinderea de stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”, în cadrul căreia, împreună cu colegii - s-au pus bazele reţelei optice de telecomunicaţii speciale a autorităţilor publice. Împreună cu echipa tehnică am proiectat şi am creat centrul de date a guvernului şi am lansat infrastructura serviciilor info-comunicaţionale pentru autorităţile administraţiei publice din Moldova.

A urmat apoi dezvoltarea infrastructurii cheilor publice din ţara noastră şi lansarea centrului de certificare pentru autorităţile publice, circulaţia electronică a corespondenţei guvernului şi multe alte servicii specializate, necesare la acel moment structurilor de stat.

Ceva mai tîrziu soarta m-ia oferit o altă şansă. La finele anului 2008 am candidat la funcţia de Administrator al I.S. „Fiscservinform”, unde a început o altă istorie, despre care deja V-am vorbit.

- Cum definiţi dumneavoastră succesul?V.C.: Fiecare percepe succesul în felul său, în funcţie de dorinţe şi propriile aşteptări. După părerea mea, succesul reprezintă o stare de împlinire atât pe plan personal cât şi profesional, o autodepăşire continuă. Îl putem regăsi atât în lucruri mici, cât şi în aspecte importante ale vieţii noastre. Succesul nu este un fenomen care vine într-o bună zi pe neaşteptate. Pentru a reuşi trebuie să muncim mult şi să acumulăm anumite calităţi indispensabile reuşitei, ca - fermitate, asumare de riscuri, bunăvoinţă, colaborare, încredere în forţele proprii, perseverenţă şi multe alte abilităţi importante.

- Care sunt „ingredientele” managerului unei companii IT şi care este reţeta reuşitei?

V.C.: Aş spune că nu există o reţetă generală. Cred că totul porneşte de la conştientizarea locului în care te afli şi a scopului spre care tinzi. Urmează să descoperi metodele prin care poţi ajunge acolo. Principalul, însă, este să ai mereu un plan de acţiuni bine cîntărit, o echipă bine pregătită, o motivaţie bine definită. Să nu pierzi nicicând încrederea în propriile forţe, să fii ambiţios în depăşirea obstacolelor, concentrându-te pe obiectivul final. Să ştii a organiza timpul eficient şi să foloseşti corect resursele necesare.

- Ce Vă motivează şi ce Vă ajută să mergeţi înainte, atunci când simţiţi că nu mai puteţi?

V.C.: Sunt destule motivaţii. Punctul de plecare îl constituie, cu siguranţă, dorinţa de a face ceva util, de a-ţi încerca puterile, de a te perfecţiona. Pe lângă aceste, mai apare dorinţa de a-mi depăşi limitele. Mă motivează şi succesul altor persoane.

Eu cred că mereu poţi găsi propria sursă de stimulare, în orice element mare sau mic, abstract ori concret. Important este să-ţi găseşti propria sursă de mobilitate, care funcţionează cel mai bine în cazul tău. Însă, cu siguranţă Vă zic - disciplina este elementul cheie de care depinde dacă vei reuşi să atingi ceea ce ţi-ai propus sau nu.

- Care este cea mai mare realizare a Dvs. de pînă acum?

V.C.: Cea mai mare realizare… greu de spus! Ceva mare se formează din realizări mai mici, realizări din toate domeniile vieţii. Familie, copii, colegii de breaslă, activitatea profesională, proiecte realizate, abilităţile obţinute.. Probabil faptul că sunt acela care sunt este sensul realizării. Peste o bucată de timp începi să preţuieşti mai mult drumul pe care te mişti, decât scopul final la care ajungi.

Cînd atingi un obiectiv, simţi un disconfort, de parcă ai privi titrele unui film, care tocmai a luat sfârşit. Şi atunci eşti în căutarea unui nou obiectiv, înţelegi că trebuie să înceapă un nou drum spre un alt scop. Iar fiecare drum te face mai adaptiv, îţi formează noi abilităţi, noi prieteni, noi oportunităţi. Aşa se funcţionează roata vieţii.

- Cum vedeţi evoluţia a tehnologiilor informaţionale şi care sunt cele mai esenţiale provocări din domeniul profesional ?

V.C.: Viitorul lumii digitale este o realitate indispensabilă. Mereu am susţinut că în acest domeniu nu există limita de imaginaţie, limita de perfecţiune tehnologică.

Serviciile electronice pe internet tot mai mult vor trece viaţa socială şi afacerile în mediul virtual. Internetul, mai exact reţeaua va şterge definitiv distanţa, locul geografic şi consecutivitatea operaţiunilor. Multe evenimente se vor desfăşura în acelaşi timp, creînd o iluzie a vieţii multe-dimensionale. Va dispărea anonimatul din reţea, iar cei care vor dori să-l păstreze, vor fi în afara legii. Reţeaua va fi mediul protejat şi sigur, unde se va dezvolta o societate nouă, una digitală, iar securitatea şi protecţia datelor vor fi pilonul pe care se va baza această lume.

Standardele serviciilor şi a micro serviciilor electronice vor crea arhitecturi sofisticate ca modele de comportament şi interacţiune socială ce vor putea fi doar pe net şi doar între e-cetăţeni. În proiectarea software tehnologia va fi dezvoltată pentru a forma o arhitectură de micro servicii dedicate. Cele mai importante elemente de infrastructură vor fi platformele cloud, serviciile de transportare şi securitatea informaţională.

O răspîndire vertiginoasă şi abundentă va fi creşterea sporită a dispozitivelor şi lucrurilor inteligente conectate în reţea sau în grupuri de comportament colectiv. Platformele ”Internetul lucrurilor” vor fi complementare arhitecturii de reţele de aplicaţii şi servicii. Managementul, integrarea, tehnologiile de conectare modulară şi standarde ale platformelor acestui domeniu o să reprezinte setul de atribuţii esenţiale pentru construirea, administrarea şi securizarea dispozitivelor ambiante sau gadgeturilor variate.

Afacerile vor trece rapid activitatea sa în reţea şi la forma de interacţiune digitală. În ajutorul companiilor şi corporaţiilor vor veni reţelele automatizate convergente şi maşini inteligente cu funcţii sofisticate. Ele vor necesita arhitecturi pentru procesarea intensă a informaţiilor mari din organizaţii. Pentru aceasta vor fi dezvoltate arhitecturi foarte puternice şi ultra-eficiente neuromorfice (asemănătoare creierului), cu procesoare pe măsură. Aceste arhitecturi vor rula la viteze care vor depăşi un teraflop-ul cu un consum de energie eficient.

Arhitectură de securitate adaptivă va fi o altă necesitate în lumea de afaceri digitale sau a e-cetăţenilor. Deja a devenit neadecvat să ne mai bazăm pe apărarea perimetrală şi pe securitatea bazată pe reguli. Din momentul în care organizaţiile utilizează tot mai mult servicii de cloud şi API-uri deschise pentru clienţi şi parteneri, pentru a se integra cu propriile sisteme, va trebuie să se concentreze pe detectarea ameninţărilor şi deciziilor rapide de blocare, dincolo de cele tradiţionale. Auto-protecţia aplicaţiilor va necesita implementarea arhitecturii de securitate adaptivă.

Şi nu în ultimul rînd se vor fortifica inovaţiile digitale în domeniul maşinilor inteligente, a roboţilor pe diferite domenii de specializare cu aplicarea profundă a inteligenţei artificiale. Învăţarea mecanică va da naştere unui spectru lard de implementări a maşinilor şi sistemelor, care vor acţiona într-o manieră autonomă sau semi-autonomă, în dependenţă de destinaţie. Vor apărea interfeţe specializate pentru utilizatori. În loc să interacţioneze prin meniuri, formulare şi butoane, utilizatorul va întrebuinţa pe larg limbajul natural, cât şi alte forme de comunicare, despre care la moment nici nu ne dăm seama.

-Ce sfaturi aţi da celor care Vă însoţesc în activitatea profesională?

V.C.: Universul oferă mii de posibilităţi, iar fiecare din noi are propria cale de urmat. Când hotărăşti să-ţi transformi visul în realitate, neapărat apar forţe nebănuite ce te vor susţine. În acest context aş vrea să le urez tuturor colegilor mei - credinţă în aceste forţe, creativitate, spirit de inovaţie, să folosească inventiv experienţa şi cunoştinţele acumulate, oferind societăţii noi soluţii şi idei originale în domeniul tehnologiei informaţiei.

sursa: monitorul.fisc.md