Nume
Parola
Vizualizări: 6366
O nouă posibilitate de a asigura crearea unei afaceri noi şi de a derula cu succes cea existentă
Chisinau, 28 Ianuarie 2016 — La iniţierea unei afaceri se ia în calcul analiza riscurilor implicate. Cunoaşterea condiţiilor în care au avut succes sau au eşuat diferite afaceri similare celei ce urmează a fi iniţiate este un pas foarte important. Dar, desigur avem tipuri de afaceri aparţinînd domeniilor care încă nu sunt prezente în Moldova, ceea ce le atribuie un grad sporit de riscuri, deoarece unica experienţă şi calcul de integrare în piaţă se bazează pe practica altor ţări.

Activitatea antreprenorială în ansamblul său este influenţată de numeroşi factori, atît macroeconomici:
– situaţia generală a economiei
– nivelul şi evoluţia inflaţiei
– nivelul şi evoluţia ratei dobânzii
– existenţa unor politici de stimulare a accesului la capital
– cadrul legislativ privind antreprenoriatul
… cît şi microeconomici :
– nivelul de competenţă şi pregătire
– planificarea atentă a afacerii
– controlul financiar permanent
– salariaţii
– activităţile de marketing
– fraudele

Totodată, managementul corect al riscurilor, la fel aduce atingere cursului de dezvoltare al afacerilor.

Problematica riscurilor poate fi analizată din mai multe puncte de vedere.
-Evenimentele care au un impact negativ asupra afacerii, dar a cărui moment al producerii nu poate fi precizat dinainte sunt caracterizate de risc pur. Exemple: incendiul, inundaţii, alte tipuri de evenimente catastrofice naturale, furtul, decesul unor membri foarte importanţi din cadrul personalului, falimentul unor clienţi etc.
-Risc influenţat direct de întreprinzător - riscuri speculative. Exemple tipice sunt situaţiile în care se întreprinzătorul mizează pe evoluţia favorabilă a pieţei (valutare, imobiliare etc.).
- Modificările permanente ale pieţei creează premisele pentru apariţia unor riscuri privind piaţa. Exemple: întreruperea fluxului de aprovizionare, reducerea cererii, precum şi deteriorarea mediului economic.

Astfel de riscuri se manifestă şi se dezvoltă lent, ducând frecvent la falimentul afacerilor insuficient de bine planificate şi controlate.

Ce ţine de alte tipuri de riscuri, mai aproape de tematica pe care dorim s-o atingem, sunt Riscurile privind clienţii şi partenerii de afaceri – vânzarea pe credit, cînd clientul rău-platnic refuză să plătească produsul achiziţionat.
Deseori, se mizează pe forţele proprii de a aprecia cercul de parteneri şi clienţi fără a consulta careva surse de încredere/oficiale de estimare a riscurilor în acest sens.

Dorinţa de a se lansa pe piaţă şi de a se poziţiona rapid şi vizibil, în unele cazuri, nu este precedată de o analiză complexă a partenerilor şi clienţilor cu care se intenţionează cooperarea, oferindu-se servicii şi bunuri cu “ochii închişi” sau şi mai bine, citînd un administrator al unei companii de microfinanţare – “îl vedem după ochi, de la intrare, dacă merită sau nu să-i oferim credit” :).

Importanţa existenţei unor instrumente de calcul al riscurilor legate de clienţi şi parteneri este o necesitate categorică. De aici şi avem platforma de schimb de informaţii pozitive în domeniul bancar şi cea a de schimb de informaţii negative în sfera nebancară.

Registrul Negativ INFODEBIT, cu experienţă estoniană, asigură filtrarea potenţialilor parteneri şi clienţi de rea-credinţă, rău-platnici şi escroci.
Asimilînd informaţiile despre debitorii restanţieri din mai multe domenii de afaceri, INFODEBIT oferă rapoarte de verificare complexă a persoanelor fizice şi juridice.

Colaborînd şi utilizînd serviciile Registrului Negativ, conform datelor statistice înregistrate pe parcursul anului 2015, eficienţa de identificare a persoanelor rău-platnice în domeniul microfinanţării a constituit 20%, utilităţi – 15%, alte domenii – 25%.

Utilizînd instrumentele Registrului INFODEBIT – verificarea persoanelor şi introducerea debitorilor proprii – se asigură bonitatea potenţialilor parteneri şi consumatori, precum şi se recuperează datoriile restante fără comisioane, eforturi şi instanţe de judecată.

INFODEBIT SRL – Trust, but verify!
Operator de date personale, nr. 0000179
mun. Chişinau, şos. Hanceşti 138/1, MD-2070
Tel. +373 22 829 727, Fax. +373 853 765
E-mail: info@infodebit.md
Web: https://www.infodebit.md/
Facebook: https://www.facebook.com/InfodebitMoldova