Nume
Parola
Vizualizări: 5099
Î.S. „Fiscservinform” - calitate, securitate şi inovaţii
mun. Chisinau, 21 Ianuarie 2016 — Dezvoltarea continuă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) constituie catalizator al interacţiunii dintre cetăţeni, sfera de afaceri şi instituţiile publice prin platforme şi tehnologii electronice inteligente, fiind totodată un factor cheie pentru eficientizare a sistemului de e-guvernare al Republicii Moldova.

Întreprinderea de stat „Fiscservinform”, în calitate de administrator-tehnico tehnologic al Serviciului Fiscal de Stat, dezvoltă şi implementează sisteme informaţionale automatizate, care facilitează schimbul de informaţii dintre Serviciul Fiscal de Stat, persoane fizice şi juridice. Pentru a simplifica şi a îmbunătăţi continuu procesul dat, Întreprinderea are drept misiune „Modernizarea infrastructurii de prezentare şi interacţiune în raport cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale moderne şi cu cerinţele utilizatorilor, pentru a fi în pas cu cele mai noi tehnologii apărute pe piaţă, menite să asigure cel mai înalt nivel de calitate al serviciilor electronice”.

Domeniul major de intervenţie în sfera serviciilor electronice se concentrează pe calitate. Astfel, începând cu 2011, Î.S.„Fiscservinform” are implementat Sistemul de Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2008. Prin implementarea cerinţelor acestui standard, Întreprinderea şi-a demonstrat abilitatea de a controla activităţile şi procesele din cadrul Întreprinderii pentru a presta servicii şi a furniza produse care să corespundă cu cerinţele şi aspiraţiile clienţilor.

Principiul de furnizare a serviciilor electronice nu pune preţ doar pe calitate, ci şi pe securitatea fluxurilor de date interne şi externe. O cultură de protecţie a resurselor informaţionale stabilită în cadrul Întreprinderii are menirea de a diminua probabilitatea unor breşe de securitate, fiind primordială pentru o entitate economică care dezvoltă şi implementează sisteme informaţionale automatizate de importanţă statală. În 2014, Î.S.„Fiscservinform” a implementat Sistemul de Management al Securităţii informaţiei, conform standardului ISO 27001:2013.

Certificarea ISO/IEC 27001:2013 reprezintă în esenţă o abordare permanentă de prevenire şi tratare a incidentelor securităţii informaţionale. Adică, în baza analizei vulnerabilităţilor sistemului informaţional fiscal, se identifică eventuale ameninţări cibernetice privind compromiterea datelor enunţate şi se stabilesc măsuri concrete pentru minimizarea acestor riscuri.

Asigurarea securităţii fluxurilor de informaţii gestionate, optimizarea nivelului calitativ al serviciilor prestate, prin creşterea responsabilităţilor şi competenţelor echipelor de lucru, compartimentelor de coordonare şi stimularea iniţiativei personale, nu pot fi efectuate fără un Sistem de management adecvat. Din dorinţa de a excela şi a ne perfecţiona continuu, la sfârşitul anului 2015 am implementat şi am certificat în cadrul Întreprinderii Sistemul de Management al Serviciilor, conform standardului ISO 20000-1:2011, prin intermediul căruia se tinde la eficientizarea procesului de management din domeniul prestării serviciilor IT.

Succesul fiecărei entităţi pe piaţă poate fi asigurat printr-o îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor şi produselor oferite, punându-se în valoare capacitatea sa umană, tehnică şi tehnologică. Astfel, Î.S. „Fiscservinform” va continua implementarea bunelor practici din managementul calităţii, întru satisfacerea cerinţelor clienţilor săi şi asigurarea continuităţii afacerii pe termen lung.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822 222 sau vizitaţi pagina noastră web www.fiscservinform.md