Nume
Parola
Vizualizări: 7107
Lansarea primei fabrici de reciclare prin piroliză a deșeurilor în Republica Moldova!
Chișinău, 17 Decembrie 2015 — În premieră, în cadrul proiectelor implementate de Asociația ”MOLDREC”, cu susținerea Ministerul Mediului și în colaborare cu organizații de mediu și agenți economici privați, se dă undă verde pentru dezvoltarea industriei de reciclare integrată a deșeurilor care conțin hidrocarbui.

Fabrica ECO de reciclare a deșeurilor cu conținut de hidrocarburi este ultima verigă în crearea sistemului integrat de reciclare, care este implementat de către Asociația ”MOLDREC”, în cadrul proiectului social-ecologic ”Garda De Reciclare”: Colectare-Prelucrare-Utilizare.

„Acest proiect reprezentă un început promițător pentru dezvoltarea industriei de reciclare în Moldova prin faptul că oferă integral toate serviciile de colectare, depozitare, tratare și reciclare a deșeurilor. Consider foarte oportună această inițiativă ecologică și prin faptul că, de rând cu reducerea poluării mediului înconjurător, mai promovează și cultura de reciclare și educația ecologică la nivel național”, susține Ion Bulmaga, Inspector Superior la Agenția Ecologică Chișinău.

Piroliza este un procedeu de transformare sau de descompunere termică a compușilor sau a substanțelor chimice organice în condiții de temperaturi înalte și fără aer. Acest procedeu implică schimbarea simultană a compoziției chimice și a fazei fizice a compusului, și este ireversibilă. Cuvântul piroliză provine din limba greacă, unde pyr înseamnă foc, iar lysis înseamnă separare.

Fabrica de reciclare este amplasată în zona industrială din Vatra/Pruncul, municipiul Chișinău, și are o capacitate de reciclare de până la 3000 tone de deșeuri anual, iar materia primă secundară obținută în urma recilării este compusă din combustibil lichid, carbon tehnic, resturi de metal. Ulterior, acestea reintră în circuitul industrial pentru fabricarea de noi produse sau pot fi folosite ca și combustibil alternativ, astfel salvând o mare parte din resursele naturale. Fabrica este dotată cu echipament modern, conform standardelor inernaționale și permite reciclarea deșeurilor ce conțin hidrocarburi: anvelope uzate, echipamente și ambalaje din plastic, peliculă, substanțe bituminoase etc.

Procesul de reciclare prin piroliză este considerat, la nivel internațional, drept unul din cele mai inofensive proceduri de reciclare a deșeurilor, din punct de vedere a poluării mediului.

Asociația ”MOLDREC”, în cadrul proiectului social-ecologic ”Garda de reciclare” este unul din principalii colectori și furnizori de deșeuri pentru această fabrică. Astfel, ciclul inițiat în cadrul proiectului ecologic ”Garda De Reciclare” de colectare a deșeurilor, se încheie logic și ecologic infofensiv la fabrica de prelucrare a deșeurilor.

„Situația degradantă a mediului înconjurător ne obligă să acționăm cât mai rapid și eficient, iată de ce consider că avem nevoie de un program Național social-ecologic Non-Profit, care ar susține dezvoltarea unui sistem inteligent în domeniul gestionării și reciclării deșeurilor, iar pentru asta suntem în permanentă căutare de parteneri locali care doresc, atît să contribuie la crearea punctelor de colectare a deșeurilor, cât și la promovarea ideii de reciclare în linii generale”, susține Iulian Gamureac, Președintele Asociației ”MOLDREC”.

Potrivit datelor oficiale, Moldova importa anual circa 15 mii tone de anvelope, iar 12 mii de tone dintre acestea se transformă în deșeuri și restul 3 mii de tone sunt dispersate pe drumuri în procesul utilizării anvelopelor de unitățile de transport. Astfel, anvelopele uzate reprezintă cea mai mare cantitate de deșeuri polimerice, care practic, nu se descompun și poluiază mediul înconjurător.

Anvelopele și masele plastice sunt o materie primă reală: o tonă de anvelope uzate conţine 700 kg de cauciuc, care poate fi procesat în combustibil. În acelaşi timp, daca se arde o tonă de anvelope uzate, are loc o poluare imensă: în atmosferă se degajează 270 kg de cenuşă și 450 kg de gaze toxice.

Productivitatea zilnică a primei fabrici de reciclare din Moldova asigură procesarea a până la 10 tone de deșeuri din care materia primă secundară obținută constituie: până la 4 tone de combustibil lichid, 3,5 tone de carbon tehnic, 1,2 tone de metal. Cele circa 1,2 tone de gaze naturale, care se emană în timpul reciclării, se reutilizează în procesul tehnologic intern.

Mai multe informaţii despre inițiativa social-ecologică ”Garda de reciclare” se pot găsi pe: http://www.gardadereciclare.md sau pagina de Facebook www.fb.com/gardadereciclare

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactaţi:
Iulian Gamureac
Președintele Asociației ”MOLDREC”
Mob: 060 121 112
E-mail: office@moldrec.md
Website: www.moldrec.md

Despre ”Garda de reciclare”:
Este cea mai ambițioasă inițiativă social-ecologică non-profit din Republica Moldova implementată de către Asociația ”MOLDREC”. Obiectivul principal al acestei inițiative constă în crearea unui program Național social-ecologic Non-Profit, care va veni cu soluția de colectare şi Reciclare a tuturor tipurilor de deșeuri. Asociația își propune crearea unor programe informative de educație care ar promova cultura de reciclare și educația ecologică la nivel național.

Despre Asociația ”MOLDREC”:
Asociația non-profit „Moldrec” își desfășoară activitatea din anul 2013 în baza Autorizației de Mediu Nr. 60/2015 și a Licenței Nr. 048859. Moldrec are drept scop promovarea culturii de reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice prin intermediul elaborării unui sistem de gestionare eco-rațională. Misiunea asociatiei este să asigure protecţia mediului înconjurător prin reducerea la minim a volumului de deseuri de echipamente electrice si electronice, eliminate la întîmplare.