Nume
Parola
Vizualizări: 4077
FORUMUL BIOENERGIE: COMUNITĂŢILE DIN REPUBLICA MOLDOVA POT AVEA AUTONOMIE ENERGETICĂ
1 Decembrie 2015 — CINE: Stephane Bride, Viceprim-Ministru, Ministru al Economiei; Pirkka Tapiola, Ambasadorul Uniunii Europene în R. Moldova; Dafina Gercheva, Reprezentantă Rezidentă PNUD Moldova, Coordonatoare Rezidentă ONU; reprezentanţi ai Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Fondului pentru Eficienţă Energetică, autorităţi locale, experţi din state ale UE, mediul academic, antreprenori.

CE: Forumul „Bioenergie - 2015: Către o autonomie energetică locală” este eveniment parte a Săptămânii Eco-Energetice. Aflat la a doua ediţie, forumul din acest an va dezbate subiectul cogenerării: producerea concomitentă a energiei termice şi electrice în urma utilizării deşeurilor din biomasă. Participanţii vor cunoaşte, de asemenea, experienţa avansată a statelor europene în utilizarea tehnologiilor de producere a biogazului, proiectele de cogenerare realizate în R. Moldova, precum şi vor afla rezultatele evaluării potenţialului de biogaz şi, respectiv, de cogenerare pentru R. Moldova. Găsiţi ataşată agenda evenimentului.

CÎND: Miercuri, 2 Decembrie 2015, ora 9:30

UNDE: MoldExpo, Pavilionul 2

IMPORTANT: Cogenerarea este o abordare matură tehnologic şi eficientă în producerea concomitentă a două tipuri de energii – electrică şi termică - utilizând aceiaşi sursă de combustibil. Cogenerarea, ca și element al unei energetici distribuite, este larg răspândită în statele UE şi aflată abia la începuturi în R. Moldova. În prezent, câteva întreprinderi din R. Moldova îşi utilizează deşeurile din producţie pentru asigurarea cu energie termică şi electrică a propriilor necesităţi şi pentru livrarea surplusului de energie electrică în reţeaua naţională de distribuţie. Potenţialul teoretic de cogenerare pentru R. Moldova este de 6.222 MWth energie termică și, respectiv, 4.636 MWel capacitate de producere a energiei electrice.

Forumul „Bioenergie - 2015: Către o autonomie energetică locală” este unul din seria de evenimente desfăşurate în cadrul Săptămânii Eco-Energetice ce vor culmina cu Ceremonia de premiere Moldova Eco-Energetică, desfăşurată vineri, 4 decembrie.

Organizatorii Săptămânii Eco-Energetice sunt Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Proiectul „Energie şi Biomasă”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.