Nume
Parola
Vizualizări: 2957
Funcționarii electorali și partidele politice au beneficiat de instruirea BRIDGE
19 Noiembrie 2015 — 46 de actori implicați în gestionarea alegerilor și reprezentanți ai partidelor politice au participat la două ateliere de instruire BRIDGE în perioada 9-20 noiembrie în domeniul electoral și respectiv finanțarea politică. Seminarele au fost organizate cu sprijinul Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în cadrul proiectului “Îmbunătățirea democrației în Moldova prin suport parlamentar şi electoral”, finanţat de Suedia.

Proiectul „Formarea resurselor în democrație, guvernare și alegeri” (BRIDGE) utilizează o metodologie adecvată instruirii adulților, care se bazează pe munca în echipă şi pe experimente. BRIDGE reprezintă un instrument de profesionalizare a actorilor implicați în procesul electoral recunoscut la nivel mondial. PNUD este unul din cei 5 parteneri ai proiectului BRIDGE. Instruirea electorală și finanțarea politică sunt două module ale căror scop este creșterea vizibilității instrumentelor și resurselor disponibile pentru crearea și menținerea unei culturi electorale durabile.

21 de formatori au fost instruiți să asigure un proces electoral transparent, profesionist și eficient. În același timp, 25 de funcționari de la Curtea de Conturi, Comisia Electorală Centrală și Ministerul Finanțelor, precum și reprezentanți ai partidelor politice au aflat mai mult despre recentele modificări în legislație care vizează finanțarea politică.

”BRIDGE permite împărtășirea experienței electorale și a cunostințelor într-o manieră accesibilă. Aceste ateliere ajută formatorii și înțeleagă mai bine provocările cu care se confruntă funcționarii electorali și, respectiv, să fie mai eficienți”, menționează Cristina Cucurudza, care recent a fost acreditată ca facilitator de instruiri BRIDGE.

Până la această oră, în Republica Moldova au fost calificaţi cu sprijinul PNUD Moldova șase facilitatori pentru ateliere și trei facilitatori BRIDGE acreditaţi. În lume sunt numai 78 facilitatori acreditaţi de BIRDGE.

BRIDGE este o componentă importantă a asistenței electorale acordate de PNUD. În Republica Moldova, proiectul BRIDGE a demarat în 2009. De atunci au fost organizate 12 ateliere. Numai în 2015 au fost instruite 70 de persoane cu suportul Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în cadrul proiectului “Îmbunătățirea democrației în Moldova prin suport parlamentar şi electoral”.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi pe:

Sergiu Galiţchi, Manager de proiect, tel: (373 22) 268 278, sergiu.galitchi@undp.org