Nume
Parola
Vizualizări: 7312
Programul național de securitate cibernetică a intrat în vigoare
Chisinau, 13 Noiembrie 2015 — Republica Moldova are un Program național de securitate cibernetică. Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Programului național de securitate cibernetică, elaborat și promovat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în comun cu autoritățile vizate, a intrat, astăzi, 13 noiembrie 2015, în vigoare, odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Programul vine să implementeze prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, Strategia securității cibernetice a UE, Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și recomandările Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor referitoare la asigurarea securității cibernetice a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

Documentul este rezultatul unor abordări sistemice și complexe a acțiunilor necesare pentru asigurarea securității cibernetice a Republicii Moldova și se bazează pe cele mai bune practici internaționale, fiind armonizat cu legislația europeană.

Programul include 7 domenii de intervenție:
1) procesarea sigură, stocarea și accesarea datelor;
2) securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
3) capacităţi de prevenire şi reacţie de urgenţă (CERT);
4) prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice;
5) consolidarea capacităţilor de apărare cibernetică;
6) educaţia şi informarea;
7) cooperarea şi interacţiunea internaţională.

Desfășurarea acțiunilor din cadrul domeniilor de intervenție sunt orientate spre implementarea a patru componente-cheie:
1) introducerea de cerințe minime obligatorii de securitate cibernetică și standarde naționale de securitate cibernetică privind procesarea, stocarea, transmiterea, păstrarea și accesarea sigură a datelor;
2) certificarea și autorizarea specialiștilor și sistemelor informaționale, conform standardelor aprobate;
3) efectuarea periodică a auditului de securitate cibernetică a sistemelor informaționale și rețelelor de comunicații electronice în cadrul autorităților publice și altor entități deținătoare de sisteme informaționale de importanță vitală pentru societate;
4) introducerea de prescripții și sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor minime de securitate și a standardelor naționale în domeniu.

Totodată, la realizarea și implementarea Programului se va respecta obligatoriu principiul neutralității tehnologice și principiile europene de securitate cibernetică: protecţia drepturilor fundamentale, libertăţii de exprimare, datelor personale şi confidenţialităţii, accesul pentru toţi la informații veridice și protejate, rezilienţa cibernetică a sistemelor, responsabilitatea comună și personalizată de executare a activităților de asigurare a securităţii cibernetice.

Prin implementarea acestui program va fi creat un Sistem național funcțional de management al securității cibernetice, în strânsă cooperare între autoritățile publice, sectorul privat și organismele europene din domeniu. Acest fapt va permite reducerea vulnerabilităților și riscurilor cibernetice, diminuarea pericolelor și atacurilor cibernetice pentru Republica Moldova. Astfel, țara noastră va dispune de un spaţiu cibernetic deschis, sigur şi securizat.

Proiectul Programului național de securitate cibernetică a Republicii Moldova a fost elaborat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, cu suportul experților din Republica Coreea, Estonia, Regatul Suediei, Consiliul Europei și Grupul NATO pentru resurse industriale și de comunicații.
Pe parcursul ultimilor ani, incidentele cibernetice şi criminalitatea informatică, indiferent de frontiere, capătă o frecvenţă, complexitate şi o amploare din ce în ce mai mare, aducând pagube enorme sectorului guvernamental, privat şi cetăţenilor, condiții în care conjugarea eforturilor guvernelor din diferite țări pentru contracararea acestora devine o necesitate stringentă.