Nume
Parola
Vizualizări: 7229
Forumul femeilor în domeniul Tehnologiei Informației şi Comunicaţiilor
Chisinau, 4 Noiembrie 2015 — Evoluțiile și progresele în domeniul TIC, atragerea femeilor în acest sector și oportunitatea de a urma o carieră IT au fost discutate în cadrul Forumului „Femeile în domeniul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor”, ce s-a desfășurat la Centrul moldo-coreean de Informare și Acces al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Reuniunea a fost organizată cu suportul UN Women, Novateca, IREX și TEKEDU, în cadrul inițiativei GirlsGoIT, cu participarea Ambasadelor Suediei, Germaniei și SUA, a Oficiului Băncii Mondiale, reprezentanților Parlamentului, ai altor autorități publice centrale și ai comunității de afaceri.

Abayomi Ogundipe, manager TEKEDU şi GirlsCoIT, a menționat că prin acest Forum organizatorii și-au propus să adune într-un singur loc femeile, autoritățile şi reprezentanții societății civile pentru a discuta despre politicile necesare pentru o implicare activă a femeilor în domeniul IT.

Salutând participanții la reuniune, viceministrul TIC, Vitalie Tarlev, a informat despre ultimele inițiative promovate de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru a face acest sector mai competitiv și mai atractiv. În acest sens, au fost menționate Strategia Moldova Digitală 2020, care are ca obiectiv dezvoltarea unei societăți informaționale moderne și incluzive, eliminând discriminarea pe bază de gen sau alte criterii, Strategia de creștere a competitivității industriei IT, Proiectul de lege privind crearea parcurilor IT virtuale, Programul de digitalizare a bibliotecilor ”Novateca” și dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC.

”Principala constrângere în dezvoltarea domeniul IT rămâne a fi insuficiența de cadre înalt calificate. Angajatorii apreciază cunoștințele și abilitățile practice ale tinerilor, oferindu-le șanse egale de afirmare, indiferent de gen. Aceasta este o provocare, dar și o posibilitate pentru fetele sau femeile care doresc să activeze în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor,” a opinat Vitalie Tarlev.

Proiectele MTIC au fost înalt apreciate de donatori și partenerii de dezvoltare, care au confirmat disponibilitatea de a susține în continuare eforturile MTIC de edificare a unei societăți informaționale moderne și de atragere a tineretului, în special al fetelor, să urmeze o carieră în această industrie de perspectivă.

La rândul lor, participantele la Forum au vorbit despre faptul cum pasiunea pentru TIC le-a schimbat viața. Unele fete au decis să urmeze o carieră TIC. Diana Marusic, își amintește că acum doi ani a participat la un eveniment din domeniul IT, unde era unica femeie, acum însă apar tot mai multe proiecte care susțin femeile în acest sector. Maria Toma, participantă la concursul „Fetele Technovation Challenge”, spune că împreună cu alte colege a reușit să dezvolte o aplicație IT pentru verificarea și tratarea apei. Datorită acesteia a câștigat un premiu de 10 mii de dolari și a avut ocazia să viziteze SUA.

Forumul a fost organizat sub forma unei platforme de discuții și interacțiune între actorii implicați în dezvoltarea sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor, la inițiativa Entității Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitare a Femeilor.