Nume
Parola
Vizualizări: 4569
Moldova urcă 9 poziţii în clasamentul internațional al Indicelui Pregătirii de Reţea
Chisinau, 12 Octombrie 2015 — Republica Moldova a urcat 9 poziții în clasamentul internațional al Indicelui Pregătirii de Reţea (NRI-2014), plasându-se pe locul 68 din 148 de state. Țara noastră a acumulat 4 puncte din 6 posibile. Datele se conțin în Raportul Global privind Tehnologiile Informaționale 2015, lansat de Forumul Economic Mondial (WEF) în colaborare cu Institutul European de Administrare a Afacerilor (INSEAD). Studiul reprezintă cea mai complexă evaluare a dezvoltării sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor în lume.

După valoarea indicelui Pregătirii de Reţea, Republica Moldova depășește media mondială de 3,91. Țările vecine: România și Ucraina se plasează pe poziția 63 și 71 respectiv. În context regional, țara noastră a devansat unele state est-europene între care Bulgaria, Serbia şi Albania.

Rezultatele Republicii Moldova reflectă o consolidare continuă a economiei digitale, care se extinde în toate sectoarele economiei şi vieţii sociale. Tendinţe pozitive de îmbunătățire a valorii Indicelui NRI s-au înregistrat la o mare parte din cei 10 piloni care formează indicele integrat pe ţară. De menționat că după nivelul competitivității sectorului de telefonie şi Internet, ţara noastră de rând cu cele mai dezvoltate state, s-a clasat pe prima poziţie în lume. Moldova este în continuare una dintre țările cu cea mai înaltă viteză de acces la Internet, iar după costul serviciilor de telefonie fixă se regăseşte în top-ul primelor 10 ţări cu dinamică înaltă de reducere a preţurilor la serviciile respective.

În opinia experţilor UIT, sectorul TIC în Moldova este unul din principalii promotori ai schimbărilor din societate şi mediul de afaceri şi menţine o dinamică ascendentă. Topul celor 10 ţări cu nivel avansat al indicelui NRI este dominat de statele scandinave şi Singapore, care au creat economii inovative şi receptive la TIC.

Evaluarea Indicelui Pregătirii de Rețea are ca obiectiv estimarea capacității statelor de a asigura un mediu digital complex şi un nivel înalt de utilizare a tehnologiilor informaționale pentru o dezvoltare economică sustenabilă. Conform metodologiei WEF, poziţia unui stat după Indicele pregătirii de reţea este calculată în baza a 53 de indicatori, grupaţi în 4 subindicatori: Mediu, Pregătire, Utilizare şi Impact. În raport este analizată situația sectorului TIC în 148 de state ale lumii, care asigură peste 98 la sută din Produsul Intern Brut mondial.