Nume
Parola
Vizualizări: 4524
Proiectul Legii Poștei, aprobat de Guvern
Chișinău, 8 Octombrie 2015 — În ajunul Zilei mondiale a Poștei, marcată în fiecare an pe 9 octombrie, Guvernul a avizat pozitiv proiectul Legii Poștei promovat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Documentul urmează, în scurt timp, să fie transmis Legislativului pentru examinare și adoptate.

Argumentând necesitatea adoptării legii în redacția actuală, Vitalie Tarlev, viceministrul TIC, a menționat că aceasta asigură ”armonizarea legislației naționale în domeniul serviciilor poștale cu acquis-ul comunitar. Legea Poștei vine să stabilească expres drepturile și obligațiile furnizorilor și utilizatorilor de servicii poștale, promovând concurența loială și contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor prestate.”

Pe lângă reglementările de ordin tehnic și definirea noțiunilor ce caracterizează serviciile poștale moderne, proiectul prevede lansarea serviciului poștal universal, care crează condițiile necesare pentru furnizarea continuă a serviciilor poștale de calitate și la un preț accesibil în toate localitățile Republicii Moldova.

În același timp, documentul stabilește liberalizarea treptată a pieții serviciilor poștale, oferind agenților economici posibilitatea să presteze servicii de transmitere a corespondenței. În calitate de organ de reglementare a sectorului poştal va fi desemnată Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei.

Adoptarea Legii Poștei se înscrie în Planul național de acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și asigură concordanța legislației naționale cu prevederile Directivelor și standardelor europene de calitate.