Nume
Parola
Vizualizări: 3593
Perfecționarea legislației în domeniul comunicațiilor electronice, discutată la MTIC
Chișinău, 30 Septembrie 2015 — Ajustarea legislației naționale privind comunicațiile electronice la directivele Uniunii Europene a fost subiectul de discuție a unui atelier de lucru organizat pe 29 septembrie, la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

Prezent la eveniment, Dumitru Parfentiev, Viceministrul TIC, a ținut să menționeze că ”dezvoltarea comunicațiilor electronice este obligația statelor moderne și necesitatea civilizației de astăzi. Salut organizarea acestui atelier de lucru, care reprezintă un pas important în racordarea cadrului legislativ la standardele internaționale. Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a înaintat deja spre consultări publice un nou proiect de lege privind comunicațiile electronice care prevede armonizarea legislației naționale cu prevederile directivelor de profil a Uniunii Europene. În acest context, ședința de astăzi este o bună oportunitate de a avea o platformă de interacțiune și discuții cu actorii implicați în procesul de modificare a cadrului legislativ.”

În cadrul atelierului de lucru a fost prezentat raportul de compatibilitate a legislației naționale în domeniul comunicațiilor electronice la acquis-ul comunitar, obligație asumată prin semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. În același timp, Ioannis Iglezakis, doctor în drept, specialist în reglementarea domeniului TIC, a prezentat o serie de recomandări privind modificările legislative ce urmează a fi efectuate, vizând inclusiv și noul proiect de lege privind comunicațiile electronice.

În aceeași ordine de idei, discuțiile au vizat dificultățile întâlnite în procesul de tranziție la televiziunea digitală terestră, administrarea spectrului de frecvențe radio, competențele Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, precum și experiența statelor membre UE în transpunerea normelor internaționale la nivel local.

Atelierul de lucru privind comunicațiile electronice face parte din seria de evemente organizate în cadrul proiectului Uniunii Europene ”Suport pentru implementarea ZLSAC în Republica Moldova”, în parteneriat cu Ministerul Economiei,responsabil de coordonarea și monitorizarea procesului de creare a ZLSAC. La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerului Economiei, Ministerului Justiției, ANRCETI, SIS și altor autorități vizate.