Nume
Parola
Vizualizări: 4862
Schimbările climatice discutate în Moldova de Ministerul Mediului, UE şi PNUD
22 Septembrie 2015 — image

Programul Clima East, finanțat de Uniunea Europeană, a organizat astăzi o conferință de importanță majoră la Chișinău, pentru a discuta în ce măsură sunt pregătite ţările din Parteneriatul Estic şi Rusia să facă faţă impactului schimbărilor climatice.

Conferința a întrunit delegați de nivel înalt din Europa și țările partenere pentru a împărtăși experiența lor în toată regiunea, în special referitor la inițiativele de gestionare a ecosistemelor în păduri, pășuni și turbării. Experții au discutat de asemenea modul de abordare a efectelor nocive ale schimbărilor climatice, inclusiv măsurile de adaptare care pot asigura beneficii comunităților, cum ar fi crearea locurilor de muncă.

În alocuțiunea sa la deschiderea conferinței, Dna. Maria Nagornii, Șefa Secției Analiza Politicilor din cadrul Departamentului Elaborarea, Monitorizarea și Evaluarea Politicilor de la Ministerul Mediului, a menționat: ”Subiectele discutate la această conferință sunt foarte importante pentru întreaga regiune. Republica Moldova a semnat Protocolul de la Kyoto referitor la schimbările climatice şi prevede ţine de reducere a emisiilor, angajamente care trebuie să fie implementate. Guvernul nostru trebuie să se axeze pe eforturile ce țin de atenuarea impactelor și adaptarea la schimbările climatice”.

Dna Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU / reprezentantă permanentă PNUD Moldova, a afirmat ”În Republica Moldova, această intervenție emblematică în domeniul adaptării bazate pe ecosisteme va aduce beneficii pentru 50 000 persoane, care locuiesc în perimetrul Parcului Național Orhei, prin productivitatea îmbunătățită a pășunilor și resurselor forestiere locale, esențiale pentru securitatea alimentară și energetică, reabilitarea a 622 hectare de teren predispus la eroziune și alunecări de teren și adaptarea îmbunătățită a ecosistemelor naturale la schimbările climatice și dezastre.

Acest proiect pilot implementat în Parcul Național Orhei va fi vizitat de participanții la conferință pe 23 septembrie, după închiderea conferinței. Mai sunt disponibile locuri pentru jurnaliști, pentru a se alătura la vizita efectuată la proiectul pilot pentru a vedea din prima sursă cum proiectul pilot contribuie la captarea carbonului, la dezvoltarea biodiversității și crearea oportunităților economice. Colaboratorii și experții proiectului vor fi disponibili să răspundă la întrebările cu privire la activitățile susținute de Uniunea Europeană.

Clima East este un proiect finanțat de UE, în valoare de € 19,2 milioane, constituit din două componente: prima componentă include un șir de proiecte pilot care susțin dezvoltarea abordărilor bazate pe ecosisteme față de schimbarea climei, implementată de PNUD; a doua este o componentă de politici care încearcă să promoveze mecanisme climatice îmbunătățite în țările partenere prin susținerea cooperării regionale și îmbunătățirea accesului la informație ce vizează politicile, legile și expertiza UE cu privire la schimbările climatice, și este implementată de DAI.
Informaţie de contact

Pentru mai multă informație, vă rugăm să-l contactați pe Patrick Gray, Consilier în Managementul Strategic, Tel: +44 7785 770591 sau e-mail: patrick.gray@talk21.com, Matthew Green, Expert în Comunicare, Tel: +44 772 045 1311 sau Alexandru Rotaru, Manager de Proiect, tel.: +373 69162798 sau e-mail: alexandru.rotaru@undp.org