Nume
Parola
Vizualizări: 4810
Sondaj național: Dezvoltarea regională este un domeniu recunoscut pentru potențialul său de a îmbunătăți calitatea vieții în comunitățile locale
23 Martie 2015 — Respondenții unui sondaj reprezentativ național cunosc destul de bine activitățile din domeniul dezvoltării regionale, desfășurate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și de Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Centru și Sud. Astfel, mai mult de jumătate dintre persoanele intervievate consideră că Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) este un instrument eficient pentru realizarea politicii de dezvoltare a regiunilor. Asta în condițiile în care FNDR reprezintă abia 1% din bugetul public național. Apr. două treimi din autoritățile publice locale implicate în procesul de planificare și programare regională manifestă mulțumire față de prestanța Agențiilor de Dezvoltare Regională în acest context.

Constatările se conțin în studiul sociologic "Gradul de satisfacție al părților interesate față de capacitățile Agențiilor de Dezvoltare Regională de a facilita în mod eficient procesul de dezvoltare regională", lansat la 23 martie 2015 la o masă rotundă. Studiul a fost elaborat la comanda Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova".

Cercetarea a fost efectuată de Centrul de Analize și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice CIVIS. A fost selectat un eșantion reprezentativ național de 798 de persoane din 32 de raioane și municipiul Bălți. Respondenții reprezentau două grupuri-țintă: beneficiari direcți (persoane care au fost implicate direct în procesul de planificare și programare regională sectorială) și beneficiari indirecți (persoane care nu au fost implicate direct în acest proces). Chestionarea a avut loc în perioada octombrie-noiembrie 2014.

"Concluziile sunt interesante, reflectă în ce măsură utilizăm mecanismele și instrumentele corecte, ceea ce va fi de real ajutor la conceperea noii Strategii de Dezvoltare Regională pentru 2016-2020", susține directorul de țară al GIZ pentru Moldova, Philipp Johannsen.

"Agențiile de Dezvoltare Regională sunt foarte deschise la concluziile și recomandările sondajului și sunt sigur că se va ține cont de lecțiile învățate. Faptul că am văzut percepția beneficiarilor față de dezvoltarea regională ne va ajuta să devenim mai eficienți", susține reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Valerian Bînzaru, prezent la lansarea sondajului.

Respondenții se arată, în general, satisfăcuți de procesul de dezvoltare regională și consideră că acesta se desfășoară într-o direcție pozitivă.

Reieșind din problemele enunțate de beneficiarii direcți și indirecți, precum și din formularea așteptărilor acestora în raport cu diferite aspecte ce țin de procesul de dezvoltare regională (management, resurse umane, resurse financiare, informare și dezvoltarea capacităților), studiul propune următoarele recomandări:

- Asigurarea unei informări mai bune și mai uniforme a factorilor de decizie locali, dar și a populației în general despre diverse aspecte ale dezvoltării regionale;
- Instruirea continuă și evaluarea activității resurselor umane implicate în proces;
- Asigurarea unui nivel mai mare de cooperare între actorii implicați în procesul de dezvoltare regională (public - privat - societate civilă);
- Asigurarea corectitudinii procesului de luare a deciziilor cu referire la localitățile unde vor fi implementate proiecte;
- Transparență în managementul resurselor financiare;
- Elaborarea și aplicarea unor mecanisme eficiente de monitorizare a procesului de dezvoltare regională.

Pe domeniul planificării și programării regionale, proiectul GIZ a sprijinit Agențiile de Dezvoltare Regională la elaborarea Programelor Regionale Sectoriale pe 4 domenii de referință:

- Aprovizionarea cu apă și canalizare
- Managementul integrat al deșeurilor solide
- Eficiența energetică în clădirile publice
- Drumurile regionale și locale

Aceste documente reprezintă un instrument operațional în planificarea regională și încorporează necesitățile de dezvoltare a sectorului vizat. Totodată, cu sprijinul GIZ, sunt elaborate portofolii de proiecte în cele 4 domenii, proiecte care au fost selectate participativ de comunitățile locale. Ulterior, în baza unor criterii elaborate de experții în sector, o Comisie interministerială selectează acele concepte de proiect care sunt viabile, acestea urmând ulterior să fie dezvoltate, pentru a fi pregătite pentru finanțare. Astfel, portofoliile de proiecte reprezintă un instrument excelent de atragere a investițiilor în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" este implementat de GIZ şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al României şi Uniunea Europeană.

Autor: GIZ/Modernizarea serviciilor publice locale in RM

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă