Nume
Parola
Vizualizări: 4489
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei a semnat un memorandum de înțelegere cu Asociația “Moldova Apă-Canal”
25 Februarie 2015 — Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a încheiat un memorandum de înțelegere cu Asociația “Moldova Apă-Canal” (AMAC) la 25 februarie 2015.

Documentul a fost semnat de directorul executiv AMAC, Iurie Nistor și consultantul superior GIZ, Dietrich Hahn.

”AMAC este un bun partener non-guvernamental la nivel naţional şi dorim să contribuim la dezvoltarea de mai departe a acestei platforme. Prin semnarea acestui acord, vom susţine colaborarea privind îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei serviciilor publice locale.”, susține consultantul senior al proiectului GIZ, Dietrich Hahn.

”Operatorii sunt foarte recunoscători pentru activităţile planificate. Urmează etapa de pregătire a operatorilor în domeniul managementului investiţional.”, a menționat directorul executiv AMAC, Iurie Nistor.

La eveniment au participat și reprezentanții Guvernului RM, care au salutat stabilirea de parteneriate menite să sporească nivelul de profesionalism al angajaților din sectorul de alimentare cu apă și canalizare.

Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Liviu Oboroc, a subliniat necesitatea creării unor astfel de parteneriate: „Prin semnarea acestui Memorandum şi susţinerea ministerelor de resort, vom contribui la buna implementare a prevederilor acestuia”.

La rândul său, reprezentanta Ministrului Mediului, Serafima Tronza, a afirmat: ”Rezultatul final al activităţilor propuse în cadrul Memorandumului va fi regionalizarea operatorilor. Astfel, apreciem susţinerea partenerilor de dezvoltare nu numai pentru proiecte de infrastructură, dar şi pentru consolidarea capacităţilor operatorilor.”

Astfel, GIZ și AMAC vor continua colaborarea pentru a contribui la formarea continuă a personalului operatorilor de servicii de apă și canalizare.

În 2015, AMAC va beneficia de sprijin pentru consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale. Planul de acțiuni aprobat pentru 2015 mai prevede:

• Elaborarea și desfășurarea a șase module de instruire destinate autorităților publice locale și operatorilor de servicii de apă și canalizare.
• Organizarea anuală a Simposiumului Național al Operatorilor din sectorul de alimentare cu apă și canalizare și a altor activități de conștientizare, desfășurate în cadrul Săptămânii Apei.

Activitățile vor avea loc cu implicarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor – partenerul instituțional al proiectului GIZ ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Actualmente, AMAC, cu sprijinul GIZ, instruiește peste 100 de contabili și economiști operatorilor ”apă-canal” în domeniul raportării financiare. Or, de la 1 ianuarie 2015, au devenit obligatorii noile standarde de contabilitate, racordate la normele europene.

În 2014, AMAC a beneficiat de un grant de 15.000 de euro din partea proiectului GIZ, din sursele oferite de Guvernului Germaniei, pentru elaborarea unor programe de training pentru contabilii și economiștii de la întreprinderile de apă și canalizare.

Pe domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) susține trei proiecte-pilot în raioanele Cahul, Râșcani și Leova, care sunt implementate de Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR-uri). Pe lângă investiții fizice, GIZ oferă asistență la planificarea regională sectorială. În 2014, fiecare din cele 3 regiuni de dezvoltare – Nord, Centru și Sud – au adoptat Programe Regionale Sectoriale – menite să promoveze atragerea investițiilor în domeniul apei și canalizării.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al României şi Uniunea Europeană.

Asociația “Moldova Apă-Canal” a fost fondată în anul 2000 ca societate benevolă necomercială a întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare din Republica Moldova. Scopul acesteia este de a acorda asistenţă întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare din Republica Moldova în activitatea de producţie, tehnică şi ştiinţifică, comercială etc, precum şi apărarea intereselor lor în organele administraţiei publice centrale şi locale, precum și alte instanțe.

Autor: GIZ/Modernizarea serviciilor publice locale in RM

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă