Nume
Parola
Vizualizări: 9713
Liliana Palihovici: „Îndemn delegațiile celor 47 de parlamente naționale din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei să susțină opţiunea europeană a Republicii Moldova”
Strasbourg, 24 Iunie 2014 — Mă bucur pentru această oportunitate de a mă adresa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, din partea grupului politic al PPE, în săptămâna care va fi, probabil, una din cele mai importante în istoria Republicii Moldova. Este cel mai remarcabil eveniment pentru Republica Moldova de la obţinerea independenței până în prezent şi este un moment istoric de asemenea şi pentru Ucraina și Georgia.

Vineri, 27 iunie 2014, Republica Moldova, Ucraina şi Georgia vor semna Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Este un pas istoric atât pentru noi, cât şi pentru întreaga Europă.

În ultimii cinci ani, Republica Moldova a făcut o alegere – națională, strategică și ireversibilă – de a urma parcursul european. În 2010, ne-am declarat dorința de a obține un Acord de Asociere, un Acord de Liber Schimb și un regim liberalizat de vize cu UE. Ne-am asumat reforme dificile pentru a racorda legislația și instituțiile țării noastre la standardele europene.

Acum, Europa a recunoscut aspirațiile și progresele noastre. În luna aprilie, UE a abolit regimul de vize pentru cetățenii noștri. Peste câteva zile vom semna Acordul de Asociere și vom iniția procesul de ratificare al acestuia. Țara noastră apreciază enorm votul de încredere pe care întreaga Europă ni-l oferă, reflectat în fiecare dintre aceste acțiuni.

Noi construim un viitor european, în mare parte datorită modului în care viețile noastre de zi cu zi se vor schimba în bine.

Totodată, ne dorim un viitor european, deoarece acesta va spori securitatea noastră. În cea mai mare parte a secolului 20, Republica Moldova nu a beneficiat de o securitate reală atâta timp cât a fost a fost inclusă în imperiul sovietic, fără dreptul de a alege. Apoi, în primii ani ai acestui secol, securitatea noastră a fost din nou slăbită, pentru că un regim comunist a ales să izoleze țara noastră de Europa. Pe parcursul acestor ani, nu am avut vreun plan sau perspectivă de integrare europeană. Izolarea în care ne-am aflat ne-a privat de orice alegere reală asupra politicii noastre externe, iar securitatea statului nostru nu s-a aflat cu adevărat în mâinile noastre.

Acum, însă, toate s-au schimbat, iar astăzi vreau să accentuez că aspirațiile europene ale Moldovei – similare cu cele ale prietenilor și colegilor noștri din Ucraina și Georgia – pot contribui, de asemenea, la consolidarea securității nu doar în țara noastră, dar şi în Europa.

Există în prezent o dezbatere globală majoră pe marginea evenimentelor geopolitice recente. Este o dezbatere despre modul în care lumea ar trebui să fie organizată.

Europa a subscris la un anumit set de valori și idei, care gravitează în jurul libertății individuale, a drepturilor omului, a subsidiarității și suveranității naționale.

De cealaltă parte a dezbaterii, sunt diferite țări și lideri la nivel mondial, care optează pentru un model mai autoritar, în care liderii puternici își impun condițiile și punctele de vedere asupra cetățenilor, și nu lucrează pentru sau în interesul lor, și în care țările puternice își impun propriile condiții țărilor mai mici din vecinătatea lor. Făcând o alegere liberă în favoarea viitorului european, Republica Moldova a optat pentru modelul european de guvernare.

Există voci care afirmă că Moldova nu ar trebui să meargă pe această cale. S-a recurs și la șantaj economic pentru a ne bloca această opțiune. Au utilizat o propagandă agresivă și contagioasă prin intermediul diverselor mass-media, pentru a influența cetățenii noștri să renunţe la această opțiune.

Dacă oponenții alegerii noastre libere ar prevala, modelul autoritar la nivel global ar câștiga teren. Dar, prin asumarea dreptului Republicii Moldova de a alege, Europa a consolidat situația la nivel global prin adeziunea la propriile valori și viziune asupra relațiilor internaționale.

Prin continuarea procesului de integrare europeană, Republica Moldova va avea mai multă securitate. Suntem dornici să alăturăm vocea noastră vocii colective a Europei în susținerea unui anumit tip de ordine internațională:

- o ordine internațională care nu admite actele ilegale de separatism
- o ordine internațională care asigură că statele mari nu pot submina vecinii lor mai mici
- o ordine internațională care spune că oamenii și țările ar trebui să fie libere pentru a lucra împreună, în baza beneficiilor reciproce provenite din comerț, turism, cultură și valorile comune.

Republica Moldova are mult de lucru. Trebuie să continuăm reformele economice, să consolidăm instituțiile noastre judiciare, să soluționăm diferendul transnistrean și problemelor asociate cu acesta, să creăm un mediu favorabil protecției drepturilor omului și care ar oferi toleranță pentru toate minoritățile noastre etnice și lingvistice.

Acum, Parlamentul Republicii Moldova trece la ratificarea Acordului de Asociere și vom aprecia, respectiv, ratificarea acestuia de către fiecare stat-membru al UE și cetățenii acestora - 500 de milioane de persoane, pe care îi privim ca parteneri ai viitorului european al țării noastre.

Republica Moldova mulțumește Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru atenția acordată în acest domeniu atât de actual și drag țării mele, dar și întregului nostru viitor.

Luni, 23 iunie 2014

Liliana PALIHOVICI