Nume
Parola
Vizualizări: 5479
Noi norme pentru produsele din tutun, aprobate de Parlamentul European
28 Februarie 2014 — La 26 februarie curent, Parlamentul European a aprobat o Directivă a UE revizuită privind produsele din tutun. Acest nou act legislativ conține norme mai stricte referitoare la modul în care produsele din tutun sunt fabricate, produse și prezentate în UE și introduce norme pentru anumite produse derivate din tutun.

Noua Directivă urmărește să îmbunătățească funcționarea pieței interne a UE pentru produsele din tutun, asigurând în același timp un nivel înalt de sănătate publică. Consiliul și Parlamentul European au solicitat în mod repetat o revizuire a Directivei încă din anul 2001, în special, din cauza unor evoluții semnificative ce au survenit. Acestea se referă la: descoperirea noilor dovezi științifice privind aromele destinate utilizării în produsele din tutun și eficiența avertismentelor referitoare la sănătate; apăriţia pe piață a unor produse noi, cum ar fi țigaretele electronice și produsele din tutun puternic aromate, precum şi evoluţiile care s-au produs la nivel internațional în ultimul deceniu, la care statele membre ale UE au răspuns prin reglementări diferite. De menţionat că UE și toate statele membre sunt părți la Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului (CCCT), care are caracter juridic obligatoriu și care a intrat în vigoare în februarie 2005. Printre principalele norme care au fost aprobate se referă la:

Cerinţele faţă de pachetele de ţigări

Potrivit normelor aprobate, viitoarele pachete vor fi acoperite în mod obligatoriu cu avertismente referitoare la sănătate sub formă de text și imagini pe 65 % din partea anterioară și posterioară a pachetelor de țigarete - de amplasat pe marginea superioară. 50 % din suprafața părților laterale ale pachetelor va fi, de asemenea, acoperită cu avertismente referitoare la sănătate (de ex.: „Fumatul ucide – renunțați acum”; „Fumul de tutun conține peste 70 de substanțe care cauzează cancer”), înlocuind actualele indicații privind conținuturile de gudron, nicotină și monoxid de carbon.

Dimensiunile minime ale avertismentelor referitoare la sănătate vor asigura vizibilitatea, iar pachetele suple de țigarete, stil „ruj de buze”, care adesea vizează femeile tinere, vor fi interzise.
Pentru a asigura vizibilitatea avertismentelor referitoare la sănătate, va fi obligatoriu ca pachetele de țigarete să aibă o formă cuboidă, iar fiecare pachet va conține un minimum de 20 de țigarete.
Pe pachete nu va fi permisă prezența caracteristicilor sau a elementelor promoționale sau înșelătoare. Acestea includ, de exemplu, referiri la beneficii pentru stilul de viață, la gust, arome sau la absența acestora (de ex.: „fără aditivi”), oferte speciale sau sugestii că un anumit produs este mai puțin dăunător decât altul.
Norme similare se vor aplica pachetelor conținând tutun de rulat, care, de asemenea, vor trebui să aibă pe 65 % din suprafața lor avertismente combinate referitoare la sănătate, pe partea anterioară și posterioară, precum și avertismentele suplimentare sub formă de text. Ambalajele conținând tutun de rulat pot avea o formă cuboidă sau cilindrică sau de pungă, iar fiecare pachet va conține minimum 30 de grame de tutun.

Etichetarea produselor din tutun

Deși directiva UE vizează toate produsele din tutun, statele membre dispun de o oarecare libertate în ceea ce privește normele de etichetare a produselor care, în prezent, nu sunt utilizate în cantități semnificative, cum ar fi tutunul de pipă, trabucurile, țigările de foi și produsele din tutun care nu se fumează.
În timp ce statele membre pot opta să scutească aceste produse de normele mai stricte de etichetare (de ex.: avertismentele referitoare la sănătate, combinate sub formă de imagini și text), ele vor fi obligate să se asigure că aceste produse poartă un avertisment general și un avertisment suplimentar sub formă de text. Produsele din tutun care nu se fumează vor trebui să poarte avertismente referitoare la sănătate pe cele două suprafețe ale pachetului care sunt cele mai mari. Ca și în cazul Directivei precedente, se aplică norme specifice pentru amplasarea și dimensiunile tuturor avertismentelor.

Ambalajele neutre

În timp ce noile norme înseamnă că avertismentele referitoare la sănătate vor acoperi o mare parte din suprafața totală a pachetelor de țigarete, o anumită suprafață va rămâne liberă pentru afișarea mărcii comerciale. Noua Directivă permite, în mod specific, statelor membre să introducă măsuri suplimentare privind standardizarea pachetelor – ambalajele neutre – în cazul în care ele sunt justificate din motive de sănătate publică, sunt proporționale și nu generează bariere disimulate în calea comerțului dintre statele membre.

Interzicerea aromelor şi a aditivilor

În țigarete și în tutunul de rulat nu trebuie utilizate arome în cantități care să confere produsului o aromă distinctă („caracteristică”) alta decât cea a tutunului. Directiva interzice țigaretele și tutunul de rulat cu orice astfel de aromă caracteristică. Statele membre și Comisia se pot consulta cu un comitet consultativ european independent înainte de a lua decizii în această privință. Mentolul este considerat o aromă caracteristică și va fi eliminat treptat din comerțul cu produse din tutun pe parcursul unei perioade de patru ani – perioadă care se aplică tuturor produselor cu o cotă de piață de peste 3 % în UE.

Alte produse din tutun, cum ar fi trabucurile, țigările de foi și produsele din tutun care nu se fumează, sunt exceptate de la interdicția de utilizare a aromelor caracteristice. Această exceptare va fi eliminată în cazul în care circumstanțele se vor modifica substanțial (în ceea ce privește volumul vânzărilor sau prevalența utilizării în rândul tinerilor). Tutunul pentru uz oral (tutunul snus) este exceptat de la această interdicție, precum și de la alte reglementări referitoare la ingrediente.

Aditivii necesari pentru fabricarea produselor din tutun, inclusiv zahărul pierdut în timpul procesului de prelucrare, vor putea fi utilizați în continuare. Directiva nu face diferențe între soiuri de tutun, cum ar fi tutunul Virginia, Burley sau oriental.

Informații pe care fabricanții de produse din tutun trebuie să le pună la dispoziție

Raportarea obligatorie cu privire la ingrediente este prevăzută pentru toate produsele din tutun, într-un format electronic standardizat. Vor intra în vigoare obligații de raportare mai amănunțite pentru anumite substanțe frecvent utilizate în țigarete și în tutunul de rulat (listă de priorități). Acestea vor permite autorităților de reglementare să obțină mai multe informații cu privire la ingredientele conținute în produsele din tutun, precum și la efectele lor asupra sănătății și a dependenței.

La fel ca în precedenta Directivă, raportarea va fi obligatorie pentru emisiile de gudron, nicotină și monoxid de carbon în cazul țigaretelor, precum și pentru alte emisii în cazul în care aceste informații sunt disponibile. De asemenea, statele membre pot solicita producătorilor să efectueze studii suplimentare privind efectele aditivilor asupra sănătății.

Țigaretele electronice vor fi disponibile pentru a fi cumpărate/fumate

Cu toate acestea, noile norme vor fi puse în aplicare astfel încât siguranța și calitatea produsului să poată fi asigurate. Noile norme sunt concepute pentru a asigura un tratament egal în întreaga UE țigaretelor electronice care conțin nicotină (produsele care nu conțin nicotină nu fac obiectul directivei). Ţigaretele electronice pot fi dispensabile (adică de unică folosință), reutilizabile prin reîncărcare (cu un cartuș de unică folosință) sau reutilizabile prin reumplere (prin intermediul unui recipient de reumplere). Țigaretele electronice sunt o categorie relativ nouă de produse, iar cota lor de piață este în creștere. Deși ele ar putea avea un rol în renunțarea la fumat sau în reducerea acestuia, efectele lor pe termen lung asupra sănătății publice nu sunt încă cunoscute. Întrucât nicotina este o substanță toxică care conferă dependență, sunt necesare cerințe de siguranță și de calitate pentru țigaretele electronice care conțin nicotină. Obligațiile de raportare sunt, de asemenea, necesare, astfel încât autoritățile publice să poată monitoriza și să afle mai multe despre aceste produse. Unele decizii referitoare la țigaretele electronice vor fi lăsate la latitudinea statelor membre, de exemplu, reglementarea aromelor, a publicității în afara granițelor proprii și a limitelor de vârstă. Noile norme nu se vor aplica țigaretelor electronice medicinale (astfel cum se prevede în Directiva 2001/83/CE) sau dispozitivelor medicale (Directiva 93/42/CEE), ci vor viza toate țigaretele electronice destinate consumatorilor introduse pe piața UE.

Măsuri pentru combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun

Noua Directivă include măsuri ferme împotriva comerțului ilicit cu produse din tutun, pentru a asigura faptul că numai produsele care respectă Directiva sunt comercializate în UE. Ea introduce un sistem de urmărire și trasare la nivelul UE pentru lanțul legal de aprovizionare, precum și caracteristici de securitate vizibile și invizibile (de ex.: holograme), care ar trebui să faciliteze aplicarea măsurilor de respectare a legislației și să ajute autoritățile și consumatorii să detecteze produsele ilicite. Măsurile prevăzute în noua Directivă vor contribui la readucerea în legalitate a comerțului ilicit cu tutun și, de asemenea, la recuperarea de către statele membre a unor venituri neîncasate. Urmărirea și trasarea produselor din tutun vor fi introduse treptat, țigaretele și tutunul de rulat fiind primele produse pentru care conformarea va fi obligatorie, urmate de toate celelalte produse din tutun.

Vânzările transfrontaliere la distanță

Vânzările transfrontaliere la distanță nu vor fi interzise la nivelul UE, dar fiecare stat membru poate decide să interzică astfel de vânzări. În acest caz, comercianții cu amănuntul nu pot vinde consumatorilor din statul membru respectiv. Dacă statele membre decid să nu interzică aceste vânzări, vânzătorii cu amănuntul care doresc să vândă produse din tutun transfrontalier trebuie să își notifice activitatea înainte de prima vânzare în statul membru în care sunt stabiliți și în statele membre în care își vând produsele din tutun. De asemenea, ei trebuie să instituie un sistem de verificare a vârstei, pentru a se asigura faptul că produsele din tutun nu sunt vândute copiilor și adolescenților.

Beneficiile anticipate pentru sănătate și pentru economie de pe urma noilor norme

Normele stricte referitoare la pachete și la aromele atractive ar trebui să contribuie la descurajarea tinerilor să experimenteze tutunul și să-i împiedice să devină dependenți de acesta. Este de așteptat ca revizuirea să determine o reducere cu 2% a consumului de tutun în decurs de 5 ani. Aceasta înseamnă cu aproximativ 2,4 milioane de fumători mai puțin în UE.

Guvernele și societatea în ansamblu vor beneficia de îmbunătățirea sănătății publice, concretizată în mai mulți ani de viață în condiții de sănătate bună. Sănătatea este o valoare în sine, iar o populație sănătoasă reprezintă un factor esențial pentru creșterea economică. Se estimează că reducerea consumului de tutun determinată de noile măsuri se va transpune în economii anuale ale cheltuielilor cu asistența medicală în valoare de 506 milioane EUR.

Informațiile mai clare și mai precise referitoare la produsele din tutun vor permite populației să ia decizii în cunoștință de cauză. În plus, fabricanții de produse din tutun vor beneficia de norme mai clare, de o mai bună funcționare a pieței interne și de condiții de concurență echitabile. Noile norme țin seama și de nevoile specifice ale întreprinderilor mici și mijlocii.

Aplicarea noilor norme


Noua Directivă urmează să intre în vigoare în mai 2014. O perioadă de transpunere de doi ani pentru ca statele membre să își alinieze legislația națională la Directiva revizuită înseamnă că cele mai multe dintre noile norme se vor aplica în prima jumătate a anului 2016. Cu toate acestea, directiva prevede, de asemenea, o perioadă de tranziție pentru toate categoriile de produse, pentru a oferi timp fabricanților și vânzătorilor cu amănuntul să își vândă stocurile existente, în măsura în care acestea respectă Directiva veche sau alte acte legislative relevante. După cum s-a menționat mai sus, pentru toate produsele cu o cotă de piață de peste 3% în UE, de exemplu pentru țigaretele mentolate, este prevăzută o perioadă de patru ani, în care comercializarea lor va fi treptat oprită.
Unul dintre cele mai importante motive pentru ca normele privind produsele din tutun să fie revizuite este impactul negativ al consumului de tutun asupra sănătății populației. Utilizarea tutunului provoacă aproximativ 700 000 de decese evitabile în UE, în fiecare an. Marea majoritate a fumătorilor încep să fumeze din tinerețe – 70 % înainte de vârsta de 18 ani și 94 % înainte de vârsta de 25 de ani. Noua Directivă urmărește ca produsele din tutun și consumul de tutun în UE să fie mai puțin atractive, în special pentru tineri.

Pentru mai multe informații:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm
După Comunicatul de presă al Comisiei Europene, Bruxelles, 26 februarie 2014