Nume
Parola
Vizualizări: 7510
Declaraţia Partidului Socialiştilor din Republica Moldova cu privire la Hotărîrea Curţii Constituţionale din 5 decembrie 2013. 6 decembrie, 2013
6 Decembrie 2013 — Partidul Socialiştilor din Republica Moldova condamnă vehement hotărîrea Curţii Constituţionale vizavi de prevalitatea Declaraţiei de Independenţă asupra Constituţiei Republicii Moldova.

În conformitate cu articolul 7 din Constituţia RM „Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică”.

Reieşind din aceasta constatăm că Curtea Constituţională a depăşit atribuţiile sale legale, iar acţiunele ei reprezintă o deviere clară de la normele constituţionale şi trădare a intereselor de stat şi a majorităţii absolute a cetăţenilor Republicii Moldova.

PSRM califică decizia curţii ca una politică, bazată pe interesele înguste a partidelor marginale proromâneşti. Corpul judecătoresc a Curţii compus în majoritate din cetăţenii României practic a deservit interesele statutuli vecin.

Reieşind din constatarea supremaţiei Constituţiei socialiştii resping categoric încercările forţelor unioniste de a modifica articolul 13 din Legea Supremă în ceea ce priveşte denumirea limbii de stat. Aceste încercări sunt unele politice şi nu au nici o atgumentare şi putere juridică.

Reieşind din această ordine de idei, PSRM constată că Constituţia RM rămîne a fi act juridic superior care stipulează expres că limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească.

În timpul cel mai apropiat PSRM va veni cu o iniţiativă legislativă privind reformarea justiţiei constituţionale în Republica Moldova. Aceasta urmează să consolideze regimul constituţional, independenţă şi suveranitatea Republicii Moldova, păstrarea identităţii moldoveneşti ca denumire de popor, limbă de stat, istorie şi cultură.

Moldova! Moldoveni! Moldovenesc!