Nume
Parola
Vizualizări: 6343
Forum economic moldo-german: Sectorul ÎMM poate progresa doar prin facilitarea accesului la finanţare şi sprijinul real al statului
2 Mai 2013 — Un sector dezvoltat al întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) poate reconfigura economia Republicii Moldova, atât prin oportunităţile masive de angajare în câmpul muncii, cât şi prin competitivitate şi dinamism. Or, pentru aceasta e nevoie de a derula reforme consistente, atât pe palierul optimizării legislative, cât şi pe cel al sprijinului acelor ÎMM-uri care demonstrează eficienţă şi viziune. Toate astea trebuiesc bazate pe o educaţie economică de calitate şi pe insuflarea spiritului antreprenorial.

Autorităţile trebuie să se asigure că toţi agenţii economici au şanse egale la programele de ajutor de stat, iar criteriile de selecţie sunt transparente, nediscriminatorii şi bazate doar pe raţionamente economice. Tot transparente, dar şi ample ar trebui să fie datele statistice raportate oficial, pentru a oferi o imagine obiectivă asupra dezvoltării sectorului şi a facilita analiza sa calitativă. Pe de altă parte, datele statistice din Moldova trebuie să fie mai uşor de comparat cu cele ale statelor-membre UE.

Pentru a crea un mediu economic competitiv şi atractiv de afaceri, decidenţii trebuie să monitorizeze riguros piaţa. Trebuie interzise toate auto-reglementările care subminează concurenţa liberă, în special: fixarea preţurilor, preţurile recomandate, impunerea restricţiilor de intrare şi acordarea de drepturi exclusive de a presta anumite servicii. O altă măsură de susţinere a dezvoltării sectorului este facilitarea creării şi lichidării unei companii.

Problemele identificate de către reprezentanții IMM-urilor au fost: Birocratizarea exagerată a băncilor; Programele Ministerului Economiei care deși la prima vedere sunt create pentru a dezvolta micul bussines, de fapt au o serie de lacune; Instabilitatea politică; Lipsa serviciilor online, destinate în exclusivitate IMM-urilor, din partea băncilor.

„Sunt bucuros că Forumul moldo-german a adus împreună oamenii de afaceri din Republica Moldova la Comrat. Organizațiile germane cooperează cu cei din Găgăuzia pentru bunăstarea populației. Întreprinderile au nevoie de o stabilitate politică. Guvernul german este dispus să contribuie la identificarea soluţiilor de finanţare corectă a acestui sector, acordând sprijinul necesar”, a afirmat Șeful adjunct al misiunii, Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Carsten Wilms, la deschiderea oficială a evenimentului.

La rândul său, Bașcanul UTA Găgăuzia, Mihail Formuzal, a menţionat că: „Este pentru prima dată cînd acest Forum se desfășoară în regiunea de sud. Acest eveniment oferă șansa antreprenorilor să poată comunica direct cu finanțatorii, ceea ce ar putea să ajute în atragerea fondurilor pentru dezvoltare.” Într-un final el a concluzionat că organizarea acestui Forum în Găgăuzia demonstrează faptul că germanii au înțeles că în Republica Moldova există regiuni care merită și pot fi dezvoltate.

Reprezentantul Băncii de Dezvoltare KfW, Philipp Hauger, a subliniat: „Banca noastră este orientată pe susţinerea sectorului ÎMM-urilor, care reprezintă, în opinia noastră, motorul economiei. Am vrea să contribuim şi în Republica Moldova, fiindcă observăm interes şi angajament atât din partea autorităţilor, cât şi a agenţilor economici”.

Valentina Veveriță, Șefa Direcție Politici IMM și Profesii Liberale, din cadrul Ministerului Economiei al Republicii Moldova, a menționat că: „Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova sunt un factor de creștere economică durabilă și competitivă la nivel național". La fel ea a identificat unele recomandări precum: promovarea unei politici monetare care vizează inflația ridicată și stabilă, rate mai mici ale dobânzilor la credite și asigurarea stabilității acestora; dezvoltarea unor sisteme financiare inovatoare ale întreprinderilor mici și mijlocii.

„Ca reprezentat al Parlamentului pot să vă asigur că noi ne straduim să creăm condiții favorabile în plan legislativ pentru dezvoltarea IMM-urilor din Republica Moldova”, a afirmat Veaceslav Ioniță, Preşedintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget şi Finanţe, Parlamentul Republicii Moldova

Dareg Zabarah, reprezentant al Băncii de Dezvoltare KfW, a specificat că în cadrul acestei conferințe nu pot fi rezolvate toate problemele existente în acest sector, dar se încearcă apropierea IMM-urilor de banci și reprezentanții din Parlament, ca împreună prin discuții să ajungă la soluții pentru îmbunătățirea situației.

„Astfel de întruniri sunt mai mult decât necesare atât pentru oamenii de afaceri, cât şi pentru reprezentanţii băncilor. Consider că discuţiile din cadrul evenimentului respectiv ne-au ajutat să ne apropiem poziţiile şi mai mult pe subiecte care ţin de activitatea ÎMM-urilor din ţara noastră”, a scos în evidenţă Efim Lupanciuc, direct al Asociației Centrale a Asociațiilor de Economii și Împrumut pentru Dezvoltare Rurală.

Liubomir Chiriac, director executiv IDIS ”Viitorul” a punctat că: „În cadrul Forumului au fost trasate soluții pentru problemele existente la moment. Acestea ulterior vor fi examinate de către experții IDIS ”Viitorul”, si va fi elaborat un studiu. Acesta din urmă va fi repartizat participanților Forumului dar și tuturor asociațiilor oamenilor de afaceri”.

Menționăm că în cadrul Forumului au fost prezenți peste 150 de participanţi ai IMM-urilor din Chișinău, UTA Găgăuzia, Cahul, Leova, Cimișlia, Basarabeasca și Taraclia. Evenimentul a fost organizat la Comrat, în cadrul programului „Transform” al Ministerului Federal pentru Finanţe al Germaniei, cu participarea Băncii de Dezvoltare KfW şi Institutului de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“ din Republica Moldova avînd ca parteneri executivul UTA Găgăuzia.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi coordonatorul relaţii publice al IDIS „Viitorul” la numărul de telefon 0 22 221844 sau la diana.lungu@viitorul.org