Nume
Parola
Vizualizări: 10666
Angela Secrieru: Guvernanţa corporativă în băncile din Republica Moldova sub impactul reglementărilor Comitetului de la Basel
20 Februarie 2013 — IDIS „Viitorul” prezintă o nouă ediţie a Buletinului de Politică Externă, semnată de Angela Secrieru, cu genericul „Guvernanţa corporativă în băncile din Republica Moldova sub impactul reglementărilor Comitetului de la Basel”.

Potrivit autoarei, recentele evenimente nefaste din sectorul bancar din Republica Moldova vizând încercările de a modifica structura acţionariatului unor bănci, inclusiv prin preluări ostile, în cazul BC „Universalbank” S. A., BC „Victoriabank” S. A., BC „Moldova-Agroindbanc” S. A., BC „Banca de Economii” S. A. pot fi explicate parţial prin mecanismele imperfecte de guvernanţă corporativă din băncile din Republica Moldova.

„În multe cazuri, consiliul băncii este mai mult o structură formală, nefuncţională, iar mecanismele de guvernanţă corporativă nu numai că nu există, dar nici nu sunt bine înţelese în băncile din Republica Moldova. În acest context, se impune dezvoltarea de către BNM a unei concepţii consistente privind guvernanţa corporativă în băncile din Republica Moldova aliniată la recomandările Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară de (CBSB)”, recomandă experta.

Organismele supreme de supraveghere bancară în economiile în dezvoltare, fiind aici şi cazul economiei Republicii Moldova, nu dispun, de obicei, de independenţă politică, acest neajuns ducând la subminarea capacităţii lor de a constrânge băncile să respecte cerinţele şi de a impune sancţiuni adecvate, se mai arată în lucrare.
Republica Moldova deşi nu este membră a CBSB, participă la activităţile grupurilor de lucru ale acestuia şi prin autoritatea supremă naţională de supraveghere bancară, BNM, promovează principiile CBSB în legislaţia şi practica bancară din ţară. În prezent, BNM este la etapa implementării prevederilor acordului Basel I şi iniţierii implementării acordului Basel II.

Conform Statutului său, CBSB reprezintă autorul şi promotorul primar al standardelor globale în domeniul reglementării băncilor, asigurând un forum pentru cooperare în materie de supraveghere bancară. Misiunea Comitetului de la Basel constă în fortificarea reglementării, supravegherii şi practicilor băncilor din întreaga lume în scopul consolidării stabilităţii financiare.

Mai multe detalii pot fi găsite în cea de-a 64-a ediţie a Buletinului de politică externă:

http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=358&id=4117&t=/PUBLICATII-PERIODICE/Buletin-de-politica-externa/Guvernanta-corporativa-in-bancile-din-Republica-Moldova-sub-impactul-reglementarilor-Comitetului-de-la-Basel

Pentru (dez)abonare la buletin, expediaţi un mesaj la diana.lungu@viitorul.org
Buletinul de Politică Externă reprezintă o serie de analize, scrise de experţi locali şi străini, dedicate celor mai importante subiecte de politică externă, dezvoltărilor majore din Marea Neagră, cooperării cu organizaţiile internaţionale şi activităţilor de menţinere a păcii din regiune. Buletinul este distribuit în format electronic oficialilor europeni, fiind destinat în primul rând publicului extern. Asta pentru a o oferi informaţii obiective despre progresele Republicii Moldova în eforturile sale de apropiere de Uniunea Europeană. Publicaţia apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.